A înviat Moldova de O. Ghibu din 10 decembrie 1917

1628

Articolul intitulat „A înviat Moldova” scris de O. Ghibu și publicat în „Ardealul (Transilvania)”, la Chișinău, în 10 decembrie 1917.

Orice cunoscător al istoriei popoarelor din Europa știe că Moldova a fost veacuri de-a rândul o țară de viteji, a cărei veste era cunoscută de lumea întreagă. Sub Domnii mari, Moldova și-a întins hotarele peste Carpați, până la Ciceu și Cetatea de Baltă, și peste Nistru, în Pocuția. Marele istoric leșesc, Dlugosz, nu găsea destule cuvinte de laudă pentru Ștefan cel Mare, pe care Papa de la Roma îl lumea atletul creștinătății întregi.

Mare și nebiruită a fost odinioară Moldova, și numele de Moldovan era nume de aleasă cinste.

Vremurile au adus însă cu sine dureri și suferințe. Megieșii moldovenilor nu-i puteau vedea strălucirea fără ca s-o pizmuiască. Între fiii ei s-au ivit neînțelegeri și gâlcevi. Dușmănia din afară și dihonia dinăuntru au slăbit-o de la o vreme cu totul și au sfâșiat-o în bucăți. Din tare cum era, a ajuns slabă, de la slobozenie a ajuns la robie. La 1775 Austria i-a rupt o parte, Bucovina de astăzi, iar la 1812 Rusia i-a rupt altă parte din trup, Basarabia.

Unde-ți e Moldovo strălucirea, unde-ți e puterea? Dușmanii te-au înbucățit; fii tăi plâng în trei țări nenorocite. Când te va izbăvi de durerile tale grozave?

Peste o sută de ani Basarabia a fost sub jugul țarismului, în cel mai cumplit întunerec și în cea mai grozavă suferință. Frații ei de peste Prut o credeau chiar pe pragul morții. Dar iată că Dreptatea vecinică nu moare și Moldova dintre Prut și Nistru se trezește la viață nouă. După o sută de ani de robie rusească țara, căreia de la răpire încoace Ia zis pe nedrept, Basarabia, își aduce aminte că ea de fapt nu e altceva decât vechea Moldovă.

Sfatul Țării a hotărât deci ca de aici încolo, Basarabiei, care nu mai e țară roabă, ci țară autonomă, să i se zică Republica Moldovenească. Ziua de 6 decembrie, când acest lucru a fost adus la cunoștința întregii țări și lumi, va fi o zi de mare însemnătate istorică. Căci, în acea zi toate noroadele Basarabiei au recunoscut, că această țară e moldovenească, după cum a fost și în trecut.

Naționalizându-se în acest chip, Țara s-a pus pe calea cea bună. Stările de acum din Rusia au dovedit în adevăr că Rusia poliglotă nu se mai poate susține, decât numai dacă țările din care e alcătuită se vor organiza pe baze naționale. Republica moldovenească va trăi mai înainte de toate în puterea ideii naționale, care o va face să înflorească și să se întărească. Noua țară moldovenească, nu va fi însă șovinistă, după cum nici vechea Moldovă nu s-a gândit niciodată la asuprirea locuitorilor ei de altă naționalitate. Dimpotrivă, noua republică va cinsti ca un lucru sfânt drepturile tuturor noroadelor ajutându-le în ajungerea scopurilor lor. Și, în sfârșit, noua republică va fi o țară democratică. Faptul că în fruntea ei stau aproape nu mai fii de țărani e o chezășie că interesul celor mulți și apăsați până acum vor fi îmbrățișate și ocrotite, că li se vor da toate drepturile și tot sprijinul de care ei vor avea nevoie.

Nădăjduim că întemeietorii republicii moldovenești vor avea toată energia și toată priceperea trebuitoare, pentru așezarea cu temeiu a țării. Credem că cel dintâi lucru pe care ei îl vor face vor fi: înființarea cât mai grabnică a unei oști naționale puternice și intrarea în legături strânse cu țările vecine și prietene. Dintre toate acestea ea trebuie să caute, mai ales, legături cu Republica ucrainiană de care va avea mare nevoie în ce privește cunoașterea măsurilor de organizare a vieții celei nouă, cu România care o va putea ajuta la învierea vechilor ei tradiții naționale și cu Republica Franceză, care se uită cu ochi buni cum în Europa răsare un nou stat latin. Fără îndoială că Franța, sora noastră mai mare, care a ajutat atât de puternic toate țările tinere, va da și Moldovei tinere dintre Prut și Nistru, tot ajutorul de care are nevoie pentru a ajunge o țară națională vrednică, vitează, democratică și dreaptă față de toți locuitorii ei.

Din partea noastră urăm Republicii moldovenești: mulți ani fericiți!

Trăiască Moldova reînviată!