Ședința Adunării Elective a Țării Românești din 10 februarie 1859

1548

În Adunarea electivă a Țării Românești, din 10 februarie 1859, este citit mesajul de mulțumire al domnului Alexandru Ioan Cuza, adresat deputaților de la București. Adunarea îi răspunde domnului, printr-un un mesaj oficial, în ședința din 11 februarie.

Ședință X-a

Astăzi marți 10 februarie 1859 Adunarea s-a adunat, în sala ședințelor, sub președința E. S. Părintelui Mitropolit.

[…]

D-l Dimitrie Brătianu, Secretarul Statului de citire Adunării următorul mesagiu al Măriei Sale Domnului:

Domnilor deputați,

Actul de înalt patriotism, care a întrunit în unanimitate asupra Mea voturile Adunării Domniei Voastre, este demn de admirarea Lumii. El este și va fi în ochii Istoriei mai mult decât Înălțarea pe Tron a unui om, devotat cauzei Naționale, el este triumful unui principiu mântuitor și înălțarea unei Nații întregi! Onoare Domniei Voastre, Domnilor reprezentanți ai Țării Românești, căci ați știut a realiza dorința cea mai vie a Nației Române: Unirea Tronurilor Românești!

Aceste tronuri glorioase ne sunt oferite Nouă prin voința unanimă a Românilor din Principatele Unite! Mândri de a Ne sui pe ele, Noi vom avea de cea mai sacră datorie de a redobândi și păstra vechea lor demnitate.

În împlinirea acestei frumoase chemări, vom fi fericiți să ne putem rezema pe energicul și luminatul Domniei Voastre patriotism.

Primiți, Domnilor Deputați, mulțumirile sincere ale Domnului ales de Domnia Voastră și a căruia devisă este și va fi: Binele Principatelor Unite, în toate și înainte de toate.

Alexandru Ion I

Adunarea primește acest mesagiu cu aclamații.

D-l B. Boierescu, propune că, ar fi cuviincios, ca Adunarea să facă o adresă de mulțumire Înălțimii Sale.

Adunarea primește și pentru redacție numește o comisie de trei membri, Prințul D. Ghica, C. Bosianu și B. Boierescu.

Această adresă, Adunarea hotărăște să se prezinte Măriei sale prin birou.

Președinte Nifon Mitropolit