Ședința Adunării Elective a Țării Românești din 11 februarie 1859

1720
De alegerea lui Cuza
Bilele folosite la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza

În Adunarea electivă a Țării Românești din 11 februarie 1859 este citit mesajul adresat domnului Alexandru Ioan Cuza, ca urmare a mesajului acestuia din 10 februarie.

Ședința XI-a

Astăzi, miercuri 11 februarie 1859, Adunarea s-a adunat în sala ședințelor sub președința E. S. Părintele Mitropolit.

[…]

D-l B. Boierescu, din partea Comisiei însărcinată cu redacția adresei de mulțumire către M.S. Domnul, se sui la tribună și dă citire următorului proiect:

Măria Ta!

Adunarea generală a Țării Românești a primit cu cel mai viu sentiment de respect și bucurie mesagiul ce i s-a adresat de către Măria Ta.

Dacă, prin votul său de la 24 Ianuarie, Adunarea a ridicat Nația înaintea Sa și a Europei întregi, cu atât mai mult se ridică Nația, când Alesul acestei Adunări știe, precum zice însuși “să redobândească” și să păstreze vechea demnitate a tronurilor întrunite.

Camera Te va ajuta cu energie și patriotism în acest drum glorios, care duce la reînvierea drepturilor noastre politice căzute în uitare, la respectarea tratatelor noastre, la readucerea în fine a unei naționalități ce se credea stinsă.

Tot acest concurs Camera promite Măriei Tale pentru toate reformele din năuntru, care au să aducă lumina, prosperitatea și puterea Statului nostru.

Așa, opera regenerării române, se va completa și patria noastră va putea fi mare și tare.

Primește, Măria Ta, mărturisirea simțămintelor noastre de devotament și profund respect.

Adunarea consultată, primește această adresă în unanimitate.
Președinte Nifon Mitropolit.