Chemarea adresata de Comitetul central al studenților români din Basarabia, tineretului basarabean din 24 ianuarie 1918

1535

Chemarea adresata de Comitetul central al studenților români din Basarabia, tineretului basarabean, din 24 ianuarie 1918.

Basarabia noastră este țară românească, întocmai ca și celelalte țări de peste Prut locuite de frații noștri. De 106 ani ea a fost ruptă de la sânul mamei noastre, Moldova, și dată pe mâna străinilor care ne-au asuprit și ne-au batjocorit cum au vrut, lui luându-ne orice drept la viața națională și omenească. Noi, sub stăpânirea rusească, n-am avut școală, n-am avut biserică, n-am avut limbă, n-am avut nimic din ce îi trebuie unui popor pentru ca să poată înainta. Pământurile ni s-au luat de străinii colonizați aici, drepturile avute în vechea Moldovă ne-au fost răpite rând pe rând de veneticii așezați printre noi. Din poporul băștinaș ce am fost am ajuns “cap de bou” luați în râs de toți, chiar în casa și în țara noastră. Așa de bine au știut străinii să ne dezguste de noi înșine și de frații noștri, încât mulți Moldoveni s-au lepădat de neam și au ajuns să socotească dușmani pe însăși frații noștri Români. Întâmplarea de la 6 ianuarie 1918, când moldovenii povățuiți de străini, și-au bătut joc de voluntarii transilvăneni, este o dovadă de starea în care ne-au adus acești și străini, tot astfel și purtarea neprietenească a multor Moldoveni față de oastea românească, venită să ne scape de peire. Am ajuns să nu ne mai cunoaștem frații și să ne punem nădejdea în străini!

Noi, studenții români din Basarabia, dându-ne seama de starea dureroasă de lucruri de la noi și voind să lucrăm pentru îndreptarea ei, ne-am hotărât să pornim la luptă împotriva a tot ce a fost și este rău în viața noastră națională. Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noștri într-o singură țară. Noi de la străini nu mai așteptăm nimic; toată nădejdea ne-o punem în viața la un loc cu toți frații noștri români. Nu ne trebuie Rusie federativă, căci Rusia nu ne-a dat în curs de 100 de ani, decât întunecime și sabie, iar în vremurile de slobozenie de acum nu ne-a dat decât anarhie; noi vrem o Românie a tuturor Românilor. Suntem fericiți, că pentru ajungerea aceluiași scop, putem da mâna cu frații noștri din Transilvania, Bucovina, România, Serbia și Macedonia, adunați în jurul gazetei “România Nouă” și putem lucra umăr la umăr pentru așezarea unei țări a noastră, a tuturor.

La lupta sfântă pe care o începem noi acum, chemăm pe toți frații basarabeni. Veniți fraților cu toții, să facem o țară nouă și mare a tuturor celor de un sânge cu noi! Nicăieri nu ne va fi mai bine ca în acea țară.

Blestemat să fie cel care ne va împiedica în lupta noastră, decât care nu poate fi alta mai sfântă.

Să știe tot dușmanii neamului nostru, fie ei străini, fie din mijlocul nostru, că noi, tinerimea română din Basarabia, nu ne vom da îndărăt de la nicio piedică, care va sta în calea îndeplinirii sfintei cauze a unirii tuturor Românilor.

Nu ne vom uita la spusele mincinoase ale acestor răuvoitori pentru neamul nostru, cum că nu suntem democrați și progresiști. Din programul pe care îl urmărim noi și care va fi adus la cunoștință cititorilor noștri cât de curând, se va vedea lămurit, dacă suntem reacționari noi, sau sunt aceștia ce ne dau vina de reacționari.

Studențimea tuturor popoarelor totdeauna a fost avangardă în înaintarea lor. Nu facem deosebire nici noi, studenții români din Basarabia. Gândurile ne sunt curate ca și sufletele noastre tinere, pline de iubire de neam și de dorințele cele mai bune de a-i aduce fericire.

Să ne ajute deci Dumnezeu, după gândul nostru cel bun!

Comitetul central al studenților români din Basarabia