Congresul ostașilor moldoveni din 1917, ziua 22 octombrie

2262
Casa Eparhială din Chișinău, locul în care a avut loc Congresul ostașilor moldoveni (20-27 octombrie 1917)
Casa Eparhială din Chișinău, locul în care a avut loc Congresul ostașilor moldoveni (20-27 octombrie 1917)

Congresul ostașilor moldoveni, desfășurat la Chișinău, în perioada 20 octombrie – 28 octombrie 1917, denumit și „Întâiului Congres Moldovenesc al soldaților, marinarilor și ofițerilor din întreaga Rusie”. Mai jos, procesul verbal al zilei de 22 octombrie.

Procesele verbale, pe zile, ale
Congresul ostașilor moldoveni
20 oct21 oct23 oct24 oct25 oct26 oct27 oct

22 octombrie. Ședința s-a deschis la ora 3 d.m. Prezidează căpitanul Cijevschi. La rând e chestia naționalizării oștilor moldovenești.

Dl. polcovnic Furtună spune că noi numai decât trebuie să ne facem oștiri moldovenești, în care comanda de jos până sus trebuie să fie moldovenească. Mai departe raportul își aduce aminte despre toate înjosirile, ce le îndurau soldații moldoveni, care făceau slujba printre străini.

În sfârșit oratorul mai pomenește despre prăzile și neorânduielile anarhice făcute în Basarabia de către dezertori și soldați nedisciplinați, și cheamă Congresul să ia hotărâre despre înființarea grabnică a oștilor naționale, căci numai ele sunt în stare a scăpa țara de anarhie și dărâmare.

Următorul raportor, dl. Crihan, dă dovezi pentru ce ne trebuie oștiri moldovenești. În aceste oștiri toți vor fi deopotrivă. Fiind alcătuite din moldoveni, ele vor avea încrederea locuitorilor. Aceasta s-a dovedit prin alcătuirea cohorților; unde se stârnește v-o neorânduială, sunt chemate cohortele moldovenești și nu cazacii sau soldații ruși, care sunt trimiși pentru paza Basarabiei. Dl. Crihan propune să se ia măsuri pentru aducerea în Basarabia a soldaților-călărași moldoveni.

Dl. Prahnițchi propune să se alcătuiască 2 regimente (polcuri) de rezervă moldovenești, câte 15.000 de oameni fiecare.

Dl. Popa găsește de cuviință să se formeze un corp întreg de armată moldovenească, pentru înființarea căruia să se alcătuiască o comisie anumită.

Dl. Negruță găsește, ca autonomia Basarabiei fără oaste națională nu înseamnă nimic.

Dl. Holban povestește cum a lucrat organizația moldovenească de la Odessa pentru despărțirea moldovenilor în părți deosebite. Ea a întrebuințat toate mijloacele, care i-au stat la îndemână, și a izbutit să facă din moldovenii din ocrugul Odessei roți deosebite; iar în polcul 40-lea s-a făcut chiar un batalion moldovenesc. Prin bună disciplină acest batalion a căpătat lauda Comânduirii. Ca dovadă poate sluji atestația dată de către Comandantul și Comisarul Vremelnic, din Ocrugul Odessei delegației însărcinate să ceară că polcul 40 să fie făcut moldovenesc. Raportorul citește atestația și propune să fie făcută pe lângă Comitetul Central o comisiune însărcinată de Congres cu naționalizarea oștilor moldovenești.

Mai vorbesc câțiva oratori, care sunt de aceeași părere despre naționalizarea oștilor moldovenești.

Toate rezoluțiile despre naționalizarea oștilor se dau secretariatului, care este însărcinat să facă din ele una care va fi propusă în ședința de la 28 octombrie. La ora 8 ședința se închide.