Cronologia Unirii Basarabiei cu România

4474

Mai jos sunt prezentate, prin prisma documentelor, cele mai importante evenimente ale anilor 1917-1918, petrecute în Basarabia sau relaționate de Basarabia, care au culminat cu unirea de la 27 martie 1918. În lista de mai jos există introdusă și o distincție între documente (procese verbale, dări de seamă, rezoluții, memorii, telegrame) și articole de gazetă din presa vremii.

1917

2 aprilie Scopurile pe care le urmărește Partidul național moldovenesc articol
3 aprilie Programul Partidului Național Moldovenesc din Basarabia document
16 aprilie Manifestul emis de Corpul voluntarilor români transilvăneni de la Darnița („Declarația de la Darnița”) document
18 aprilie document Hotărârile adunării ostașilor moldoveni din Odesa document
3 mai Manifestul Comitetului profesorilor și învățătorilor moldoveni din Basarabia document
25 mai 28 mai Rezoluțiile primului Congres național al corpului didactic din Basarabia document
28 mai Telegrama trimisă de Adunarea soldaților moldoveni din diviziile 3 și a 4 vânători de pe frontul românesc, Comitetelor din Chișinău și Odesa document
13 iulie Zece porunci ale neamului moldovenesc document
25 iulie Memorandumul Partidului socialist-revoluționar moldovenesc în chestiunea organizării Sfatului Țării document
26 iulie Protestul adresat Radei ucrainiene de sovietul moldovenesc al deputaților ofițeri și soldați ai circumscripției militare Odessa document
2 august Declarația sfatului împuterniciților soldaților și ofițerilor basarabeni de pe frontul românesc document
3 august Relatare despre crearea Comitetului Central Moldovenesc document
28 septembrie Telegramă trimisă de generalul Duhonin, șeful de stat major al Marelui Cartier General rus, comandamentului frontului român din zona Odessa document
7 octombrie Telegrama Comitetului Central moldovenesc ostășesc, despre convocarea adunării militarilor moldoveni la Chișinău document
14 octombrie Raport de la Consulatul român din Ismail către I. I. C. Brătianu document
20 octombrie 28 octombrie – Congresul ostașilor moldoveni, desfășurat la Chișinău document
25 oct Rezoluțiile primului Congres național al corpului didactic din Basarabia document
28 octombrie Dare de seamă asupra Congresului soldaților moldoveni de la Chișinău document
5 noiembrie Ardeleni și Basarabeni de O. Ghibu articol
12 noiembrie Două autonomii de O. Ghibu articol
21 noimebrie Sfatul Țării de O. Ghibu articol
21 noiembrie Dare de seamă asupra primei ședințe a Sfatului Țării document
26 noiembrie Sărbătoarea sărbătorilor de O. Ghibu articol
28 noiembrie Proiectul organizării ocârmuirii Basarabiei adoptat în ședința Sfatului Țării document
2 decembrie Declarația Sfatului Țării din Basarabia document
3 decembrie Telegrama Sfatului Țării trimisă guvernului din Petrograd, radei din Odessa, Republicii de Ural și Republicii Musulmane document
4 decembrie Deputații Sfatului Țării din Basarabia document
7 decembrie Salutul adus Sfatului Țării de delegații puterilor aliate document
8 decembrie 1917 Telegrama Președinției Consiliului directorilor din Basarabia trimisă tuturor agențiilor telegrafice din Rusia document
10 decembrie A înviat Moldova de O. Ghibu articol
13 decembrie Rezoluția Adunării marinarilor moldoveni din flota Mării Negre și artileriștilor din cetatea Sevastopolului document
14 decembrie Decretul Consiliului directorilor generali ai Republicii Moldovenești privitor la organizarea ocârmuirii Basarabiei document
15 decembrie Ordinul de zi nr. 1 emis de ministerul de război al Republicii Moldovenești document
17 decembrie Chemarea ostașilor români de la Tiraspol document
18 decembrie Ordinul de zi nr. 4 emis de ministerul de război al Republicii Moldovenești document
22 decembrie Telegramă trimisă de Sfatul Țării guvernului român document
26 decembrie Ordinul de zi nr. 12 emis de ministerul de război al Republicii Moldovenești document
28 decembrie Moțiunea partidelor socialiste rusești reprezentate în Sfatul Țării document

1918

3 ianuarie Nota de numire a lui Gheorghe Lucasievici ca reprezentant al României pe lângă guvernul Republicii Democratice Moldovenești document
5 ianuarie Instrucțiunile delegației Republicii Moldovenești participante la tratativele de pace de la Brest-Litovsk document
11 ianuarie Telegramă trimisă de I. I. C. Brătianu, generalului Coandă, la Kiev document
12 ianuarie Manifestul generalului Prezan către locuitorii Basarabiei document
13 ianuarie Proclamația generalului Broșteanu către poporul basarabean document
13 ianuarie Telegrama șefului statului major al Armatei Roșii din Chișinău, adresată Sovietului din Odesa document
13 ianuarie Hotărâre a Consiliului Comisarilor Poporului din Petrograd document
15 ianuarie Telegrama trimisă de Sfatul Țării din Basarabia, Parlamentului român document
15 ianuarie Ședința extraordinară a Sfatului Țării din Basarabia, de primire a generalului Broșteanu document
15 ianuarie Nota ministrului Franței la Iași, Saint-Aulaire, către consului Franței la Chișinău, Sarret document
16 ianuarie Proclamația generalului Broșteanu către locuitorii Chișinăului document
21 ianuarie Comunicat oficial al generalului Broșteanu la ocuparea Tighinei document
22 ianuarie Telegrama trimisă de Parlamentul român, Sfatului Țării din Basarabia document
24 ianuarie Chemarea adresata de Comitetul central al studenților români din Basarabia, tineretului basarabean document
24 ianuarie Declarația Sfatului Țării din Basarabia prin care se proclamă independența Republicii Moldovenești document
24 ianuarie Declarația de la Chișinău a unui grup de români din toate teritoriile locuit de români document
25 ianuarie Raport al Direcției Centrale a munițiilor către I. I. Brătianu document
26 ianuarie Raportul diplomatului englez Leeper despre situația din România document
31 ianuarie Chemarea scriitorilor din România, Ardeal și Bucovina adresată locuitorilor din Basarabia document
2 februarie Declarația corpului didactic din învățământul primar din ținutul Chișinău document
3 februarie Telegramă trimisă generalului Averescu de Președintele Republicii Moldovenești, Ciuhureanu document
8 februarie Telegramă trimisă de generalul Averescu, generalului Coandă la Kiev document
8 februarie Telegramă trimisă Consulului general al Italiei la Odesa de ministrul Italiei la Iași document
11 februarie Notă a guvernului Republicii Modovenești adresată guvernelor Germaniei și Austro-Ungariei document
13 februarie Nota nr. 1399 a generalului Broșteanu către ministrul de externe al Republicii Independente Moldovenești Basarabene document
13 februarie Radiotelegrama guvernului Republicii Moldovenești trimisă către guvernul Austro-Ungariei document
15 februarie Ordinul Marelui Stat Major al României către trupele din Basarabia document
februarie Radiogramă trimisă de guvernul Republicii Moldovenești despre participarea la Tratativele de pace de la București din februarie 1918 document
15 februarie Ultimatum adresat de Sovietul din Kiev guvernului român document
15 februarie Prin cine se face Unirea? de V. Cazacliu articol
17 februarie Ce face România? de O. Ghibu articol
17 februarie Nota guvernului Republicii Democratice Moldovenești către guvernul român document
20 februarie Negocierile dintre guvernul român și Rumcerod document
21 februarie Nu vom muri de O. Ghibu articol
1 martie Telegramă trimisă de Sfatul Țării din Basarabia guvernului român document
3 martie Hotărârea Zemstvei din județul Bălți document
6 martie Cererea de unire a Uniunii proprietarilor agricoli din Basarabia, înaintată lui Ferdinand I document
8 martie Telegramă trimisă din Chișinău de generalul Zamfirescu, președintelui Consiliului de Miniștri (Iași) document
8 martie Interviul luat de ziarul Sfatul Țării lui Gh. Ciuhureanu, președintele Consiliului de miniștri al Republicii Moldovenești document
10 martie Raportul reprezentantului României pe lângă guvernul Republicii Democratice Moldovenești document
10 martie Memoriul Uniunii marilor proprietari din Basarabia, înaintat guvernului român document
11 martie Manifestul generalului Broșteanu către locuitorii Basarabiei document
13 martie Moțiunea adunării zemstvei din județul Soroca document
16 martie Telegrama trimisă de Ucraina guvernelor german, austro-ungar, turc, bulgar și român document
16 martie Notă trimisă de guvernul Republicii poporane Moldovenești, Republicii Ucrainiene document
16 martie Instrucțiuni date de Sfatul Țării delegației care pleacă la Kiev document
16 martie Ședința Sfatului Țării din Basarabia document
22 martie Primejdia de peste Nistru – Ucraina vrea să se întindă până la Prut de O. Ghibu articol
27 martie Ședința Sfatului Țării de la Chișinău document În această ședință, Basarabia a decis unirea cu România.
27 martie Unirea Basarabiei cu România. Comunicat oficial al părții române document
27 martie Declarația de unire a Basarabiei cu România document
27 martie Articol scris N. N. Alexandri cu ocazia proclamării Unirii Basarabiei cu România articol
27 martie Decretul regal pentru promulgarea unirii Basarabiei cu România document
2 aprilie Telegrama populației plășii Criuleni către președintele Sfatului Țării document
7 aprilie Telegrama adresată de adunarea Consiliului județului Tighina, primului ministru al României document
11 aprilie Telegrama adresată de adunarea cetățenilor din plasa Cinișeuți, Sfatului Țării document
13 aprilie Nota trimisă de guvernul Ucrainei, guvernului român document
14 aprilie Declarația Consiliului Directorilor din Basarabia document
14 aprilie Telegrama adresată de adunarea cetățenilor din plasa Bolotino, județul Bălți, Sfatului Țării document
19 aprilie Înștiințarea ocârmuirii Basarabene pentru popor document
20 aprilie Nota de răspuns a guvernului român la nota din 13 aprilie a guvernului ucrainean document
5 mai Nota de răspuns a guvernului Ucrainei la nota din 20 aprilie a guvernului român document
28 mai Ședința Sfatului Țării din Basarabia la închiderea sesiunii document
19 iunie Nota de răspuns a guvernului român la nota din 5 mai a guvernului Ucrainei document
20 iunie Proclamația generalului A. Văitoianu, Comisar general al Basarabiei document
25 iunie Discursul lui Ion Inculeț rostit în Parlamentul român document
2 iulie Telegrama circulară trimisă de C. C. Arion legațiilor României document
7 iulie Grajdanii sfintei Rusii de I. Mateiu articol
Bucovina??? de adaugat la Bucovina 22 iulie Declarația lui C. Isopescu-Grecu, în Parlamentul din Viena document
25 august Portul Odessa și Basarabia de Eugeniu N. Giurgea articol