Cronologia Unirii Bucovinei cu România

3375

Mai jos sunt prezentate, prin prisma documentelor, cele mai importante evenimente ale anilor 1917-1918, petrecute în Bucovina sau relaționate de Bucovina, care au culminat cu unirea de la 28 noiembrie 1918. În lista de mai jos există introdusă și o distincție între documente (procese verbale, dări de seamă, rezoluții, memorii, telegrame) și articole de gazetă din presa vremii.

1917

13 decembrie Rezoluția Adunării marinarilor moldoveni din flota Mării Negre și artileriștilor din cetatea Sevastopolului

1918

24 ianuarie Chemarea adresata de Comitetul central al studenților români din Basarabia, tineretului basarabean
24 ianuarie Declarația de la Chișinău a unui grup de români din toate teritoriile locuit de români
31 ianuarie Chemarea scriitorilor din România, Ardeal și Bucovina adresată locuitorilor din Basarabia
22 iulie Declarația lui C. Isopescu-Grecu, în Parlamentul din Viena
22 octombrie Ce vrem? articol din Glasul Bucovinei
27 octombrie Moțiunea Adunării Constituante a Bucovinei
27 octombrie Prima ședință a Consiliului Național al Bucovinei
2 noiembrie  Nota Consiliului Național Român al Bucovinei către guvernul român
8 noiembrie Proclamați generalului Iacob Zadik, comandantul diviziei a 8-a române, către populația Bucovinei
12 noiembrie Apelul Președintelui Consiliului Național al Bucovinei, Iancu Flondor, către poporul român
12 noiembrie A doua ședință a Consiliului Național al Bucovinei
12 noiembrie Legea fundamentală provizorie asupra puterilor țării Bucovine
12 noiembrie Decretele Consiliului Național al Bucovinei
13 noiembrie A treia ședință a Consiliului Național al Bucovinei
17 noiembrie Reportaj despre primirea trupelor române în Bucovina
25 noiembrie A patra ședință a Consiliului Național al Bucovinei
28 noiembrie A cincea ședință a Consiliului Național Român al Bucovinei În această ședință a fost votată în unanimitate unirea Bucovinei cu România.
15/28 noiembrie Declarația de unire a Bucovinei cu România
28 noiembrie Telegramă trimisă puterilor Antantei de Congresul general al Bucovinei
28 noiembrie Telegrama trimisă Președintelui Consiliului de Miniștri al României de Iancu Flondor
28 noiembrie Telegramă trimisă regelui Ferdinand I de Congresul general al Bucovinei
28 noiembrie Răspunsul Italiei la telegrama din 28 noiembrie 1918, trimisă de Congresul general al Bucovinei
28 noiembrie Răspunsul Franței la telegrama din 28 noiembrie 1918, trimisă de Congresul general al Bucovinei
18 decembrie  Decretul regal pentru promulgarea unirii Bucovinei cu România din 18 decembrie 1918