Cronologia Unirii Transilvaniei Banatului Crișanei Maramureșului cu România

3790

Mai jos sunt prezentate, prin prisma documentelor, cele mai importante evenimente ale anilor 1917-1918, petrecute în Transilvania sau relaționate de Transilvania, care au culminat cu unirea de la 1 decembrie 1918. În lista de mai jos există introdusă și o distincție între documente (procese verbale, dări de seamă, rezoluții, memorii, telegrame) și articole de gazetă din presa vremii.