Cuvântare I. Brătianu la dineu oficial din 14 decembrie 1918

3739

Cuvântarea președintelui consiliului de miniștri, I. Brătianu, la dineul oficial dat în cinstea delegației ardelene, în Palatul Regal, în ziua de 14 Decembrie 1918, ora 8 seara.

Prea Sfințiți Părinți, fraților,

Vă așteptăm de o mie de ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferință.

Bucuria noastră nu este bucuria unei singure generații. Ea este sfânta tresărire de bucurie a întregului popor român care de sute și sute de ani a îndurat suferințele cele mai crude, fără să-și piardă credința neclintită în sosirea acelei zile care ne unește astăzi și care trebuia să vie, care nu se putea să nu vie.

Fraților, fiți bine veniți, Vă facem această onoare atât noi care suntem adunați la această masă, cât și toți Românii de pretutindeni.

Această Unire v-o strigă toți morții noștri și acei din câmpiile Turdei și acei din munții Apuseni și acei din Carpați și acei dela Siret.

Și mulțumind lui Dumnezeu că ne-a îngăduit să trăim aceste clipe, să ne îndreptăm gândul către Regele care știu să fie Regele tuturor Românilor, către Regină care a știut să fie aceea a tuturor suferințelor, către armata, care a luptat neclintit în nădejdea victoriei și către marii noștri aliați care au adus triumful justiției.

Trăiască România Mare!