Declarația corpului didactic din învățământul primar din ținutul Chișinău din 2 februarie 1918

1414

Declarația corpului didactic din învățământul primar din ținutul Chișinău din 2 februarie 1918, prin care este afirmată susținerea pentru unirea tuturor românilor.

Noi, învățătorii din ținutul Chișinăului declarăm, că deși n-am putut fi de față la înălțătoare serbare românească, ținută în 24 ianuarie, fiind răzlețiți prin sate, am primit cu mare bucurie vestea despre măreția ei și suntem de credință nestrămutată, că la acea zi e sfântă, când se va serba unirea tuturor Românilor, vom fi și noi printre fericiții, care vom putea vedea înfăptuirea unui ideal visat de sute de ani.

Ne simțim de datoria noastră a mai declara, că noi, învățătorii suntem aproape toți născuții Basarabiei, noi am fost și suntem în slujbă și chiar și aceea, care nu suntem de neam Români, avem rude printre Români și totdeauna am avut deplină cunoștință despre aceea, că munca noastră de până acuma a fost o fărădelege a stăpânirii rusești, pe care pentru multele ei păcate a răsturnat-o Revoluția.

În inima noastră arde un mare dor de a spăla toate păcatele trecutului și vom face tot ce ne stă în putință ca să scoatem norodul din întuneric, numai una ne este nădejdea, că ocârmuirea românească, odată cu unirea, va întocmi soarta poporului muncitor, care este talpa țării, astfel încât să fie pe deplin mulțumit. Aceasta va fi și chezășia muncii noastre culturale, care numai atunci va da roade binecuvântate, și tot norodul numai atunci se va simți fericit, și la serbarea unirii întregului neam românesc vom putea striga cu cea mai mare însuflețire:

Trăiască România, mama tuturor Românilor!
Președinte al unirii învățătorilor din ținutul Chișinăului, Podlesnâi
Secretar Popescu