Decrete-lege pentru administrația Bucovinei din 18 decembrie 1918

1639

Decretul lege nr. 3744 pentru administrația Bucovinei din 18 decembrie 1918; decretul lege pentru numirea lui Iancu Flondor și Ion Nistor ca miniștri în guvernul României; ambele sunt semnate de regele Ferdinand I și de prim-ministrul Ion I. C. Brătianu.

Ferdinand I

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României.
La toți de față și viitori, sănătate:

Asupra raportului președintelui consiliului Nostru de miniștri sub nr. 2212 din 1918.
Având în vedere unirea Bucovinei cu Regatul României și
Considerând trebuința de dispoziții tranzitorii pentru administrația și justiția Bucovinei,

Am decretat și decretăm:

Art. I. – În Bucovina rămân în vigoare legile și ordonanțele de până acuma.

Legile esențiale nu vor putea fi modificate decât pe cale legislativă; întrucât însă vor fi necesare schimbări, ce ar rezulta din faptul unirii cu Regatul României, ele vor putea urma prin decrete legi.

Ordonanțele în vigoare vor putea fi schimbate de ministrul delegat al guvernului la Cernăuți, care are și dreptul a da ordonanțe privitoare la administrația Bucovinei, în cadrul legilor în vigoare.

Art. II. – Pentru Bucovina vor intra în consiliul de miniștri doi miniștri fără portofoliu.

Art. III. – Unul dintre acești miniștrii, ca delegat al guvernului pentru administrația Bucovinei, își va avea reședința la Cernăuți, iar al doilea la București.

Art. IV. – Hotărârile consiliului de miniștri privitoare la Bucovina se vor lua cerându-se avizul ministrului delegat al guvernului la Cernăuți.

Art.V. – Pentru trebuințele Bucovinei, afară de acele ale administrațiilor rezervate autorităților centrale (art. VIII) se va alcătui un buget, care, după aprobarea consiliului de miniștri, va trece sub administrația ministrului delegat al guvernului la Cernăuți.

Art. VI. – Pe lângă ministrul delegat al guvernului la Cernăuți se va numi un secretar general, care la împiedicarea sau absența ministrului va gira afacerile în numele acestuia.

În lipsa secretarului general, ministrul delegat al guvernului la Cernăuți va putea însărcina pentru cazurile împiedicării sau absenței sale vremelnice pe un alt funcționar cu girarea afacerilor; ivindu-se împiedicări sau absenței de durată mai lungă de 8 zile, această însărcinare se va face, la propunerea ministrului delegat al guvernului la Cernăuți, prin președintele consiliului de miniștri.

Art. VII. – Pentru administrația Bucovinei se instituie, sub conducerea și organizarea ministrului delegat al guvernului la Cernăuți un serviciu administrativ, cuprinzând următoarele secretariate de serviciu și anume pentru:

  1. Interne
  2. Justiție
  3. Finanțe
  4. Instrucție publică
  5. Culte
  6. Lucrări publice
  7. Industrie, comerț și îngrijirea socială
  8. Agricultură, domenii și alimentare
  9. Salubritate publică

În fruntea fiecărui secretariat de serviciu se va numi un secretar-șef.

Art. VIII. – Afacerile străine, armata, siguranță generală a Statului, căile ferate, poșta, telegraful, telefonul, circulația fiduciară, vămile și împrumuturile publice în Bucovina vor fi administrate de către administrațiile centrale de resort din București.

Primele numiri ale funcționarilor de la poștă, telegraf, telefon și căile ferate, se vor face în înțelegere cu ministrul delegat al guvernului la Cernăuți.

Privitor la serviciul siguranței publice în Bucovina, jandarmeria și poliția vor sta la dispoziția ministrului delegat al guvernului la Cernăuți.

Ca parte militară, jandarmeria, rămâne sub ordinul ministerului de război; cu ocazia reorganizării jandarmeriei în Bucovina, recrutarea jandarmilor, numirea ofițerilor și gradelor inferioare se va face în înțelegere cu ministrul delegat al guvernului la Cernăuți.

Art. IX. – Publicările oficiale privitoare la Bucovina se vor face prin “Monitorul Oficial”.

Art.X. – Toți funcționarii în Bucovina, afară de cei prevăzuți la art. VIII, vor fi propuși de către ministrul delegat al guvernului la Cernăuți și vor fi întăriți după gradul lor prin decret regal sau deciziune ministerială.

Art. XI. – Președintele consiliului Nostru de miniștri este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în București, la 18 decembrie 1918.

Ferdinand
Președintele Consiliului de Miniștri și
ministrul afacerilor străine
Ion I. C. Brătianu

Ferdinand I

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României.
La toți de față și viitori, sănătate:

Având în vedere legea promulgată cu decretul Nostru nr. 3205 din 11 decembrie 1918:

Am decretat și decretăm:

Art. I. – Domnii Iancu Flondor și Ion Nistor se numesc miniștrii ai Noștri secretari de stat fără portofoliu.
Art. II. – Președintele Consiliului nostru de miniștri este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în București, la 18 decembrie 1918.

Ferdinand
Președintele Consiliului de Miniștri și
ministrul afacerilor străine
Ion I. C. Brătianu

*Vezi și decretul-lege cu privire la unirea Bucovinei cu România