Decretele Consiliului Național al Bucovinei din 12 noiembrie 1918

1650

Decretele Consiliului Național al Bucovinei pentru numirea președintelui guvernului, Iancu Flondor, precum și a miniștrilor din 12 noiembrie 1918

A
D-sale D-lui
Dr. Iancu Flondor

În Cernăuți

Consiliul Național Român, în ședința sa plenară din 12 noiembrie 1918, V-a numit în puterea articolului VI al legii fundamentale provizorie, din 12 noiembrie 1918 asupra puterilor țării Bucovine, președinte al guvernului.

De la Consiliul Național Român:
Președintele: (ss) Bejan
Vice-președintele: (ss) Vasilovschi

B
D-lor

  1. Dr. Sextil Pușcariu 2. Dr. Dorimedont Popovici 3. Dr. Nicu Flondor 4. George Sârbu 5. Dr. Radu Sbiera 6. Dr. Ipolit Tarnavschi 7. Dr. Maximilian Hacman 8. Dr. Vasile Marcu 9. Aurel Țurcan 10. Cornel Tarnoviețchi 11. Dr. Octavian Gheorghian

Consiliul Național Român în ședința sa plenară din 12 noiembrie 1918, V-a numit în puterea art. VI din legea fundamentală provizorie din 12 noiembrie 1918, asupra puterilor țării Bucovine Secretar de stat pentru afacerile: ad. 1. externe; ad. 2. interne ; ad. 3. de finanțe; ad. 4. agriculturii; ad. 5. instrucției publice; ad. 6.cultelor; ad. 7. comerțului și industriei; ad. 8. sociale și ale alimentarii; ad. 9. lucrărilor publice și reedificărilor; ad. 10. de comunicațiune, postă și telegraf; ad. 11. salubrității publice.

De la Consiliul Național Român.

C
D-sale D-lui

  1. Dr. Iancu Flondor, președinte al guvernului
  2. Nicu Flondor, secretar de stat pentru afacerile de finanțe. Consiliul Național Român, în ședința sa plenară din 12 noiembrie 1918, V-a însărcinat în puterea art. VI din legea fundamentală provizorie din 12 noiembrie 1918 cu conducerea intermistică a secretariatului de stat pentru afacerile ad. 1. de justiție; ad. 2. apărării țării.

De la Consiliul Național Român

D

(ad. copiam I, II și III)
Șefului biroului de presă D-lui Constantin Berariu
Cernăuți

Cu invitarea de a publica în proximul număr al Monitorului Bucovinei decretele alăturate.

De la Consiliul Național Român.
Cernăuți, în 16/11 1918

Exp. (ss) Bejan (ss) Băncescu (ss) Flondor
Vizat: (ss) Tarangul, 16/11

Videat cancelaria!
Decretele sunt de iscălit de președintele camerei Dionisie Bejan, vicepreș. Dr. Nicu Vasilovschi și de contrasemnat de directorul biroului George Băncescu