Decretul Consiliului directorilor generali ai Republicii Moldovenești privitor la organizarea ocârmuirii Basarabiei din 14 decembrie 1917

1557

Prin decretul Consiliului directorilor generali ai Republicii Moldovenești privitor la organizarea ocârmuirii Basarabiei din 14 decembrie 1917, se anunța formarea Guvernului Republicii Moldovenești și se aducea la cunoștință componența acestuia.

Tuturor cetățenilor Republicei Moldovenești!

Potrivit hotărârii Sfatului Țării, organul superior al Republicii Moldovenești, de către președintele consiliului directorilor generali a fost format consiliul directorilor generali înzestrat cu depline puteri executive și administrative în țară.

În consiliul directorilor generali au intrat:

Președintele consiliului directorilor generali și director general de agricultură, P.V. Erhan
Director general de interne (provizoriu), V.G. Cristi
Director general de instrucție publică, Șt.N. Ciobanu
Director general de finanțe (provizoriu), T.G. Ioncu
Director general al căilor ferate, poștelor, telegrafului și telefonului: N.N. Bosie-Codreanu
Director general de război și marină, T.P. Cojocaru
Director general de justiție și culte (provizoriu), M.G. Savenco
Director general al industriei, comerțului și muncii, V.I. Grünfeld
Director general pentru afacerile străine (internaționale), I.E. Pelivan

Consiliul directorilor generali își propune ca scop introducerea ordinei în toate ramurile vieții țării, înlăturarea anarhiei și a dezastrului, organizarea administrației tuturor aspectelor din viața statului, aranjarea raporturilor cu guvernul central al republicei federative ruse.

Toate aceste probleme de o complexitate extraordinară vor trebui să aducă la restabilirea cursului normal al vieții țării, dar ele vor putea fi înfăptuite numai prin susținerea solidară și energică a consiliului directorilor generali în activitatea lui de către toți cetățenii, toate instituțiile și persoanele administrative ale țării.

Sprijinit în munca lui viitoare pe susținerea și consimțământul tuturor, consiliul directorilor generali declară, că din momentul publicării acestui decret toate instituțiile de stat, obștești și particulare ale țării precum și toate organizațiile în toate chestiunile care privesc ocârmuirea superioară a țării se adresează directorului general respectiv prin cancelaria consiliului directorilor generali, și nici un fel de acte în sfera ocârmuirii administrative, săvârșite fără sancțiunea directorului general respectiv nu au nici un fel de putere, și pentru toate actele săvârșite fără o asemenea sancțiune, consiliul directorilor generali nu are nici un fel de răspundere.

Decretul capătă puterea legală din momentul publicării lui.

Președintele consiliului directorilor generali, P. Erhan
p. Secretarul consiliului directorilor generali, T. Ioncu