Hotărârile adunării ostașilor moldoveni din Odesa din 18 aprilie 1917

2139
Hotărârile adunării ostașilor moldoveni din Odesa din 18 aprilie 1917
Hotărârile adunării ostașilor moldoveni din Odesa; text publicat în Cuvânt Moldovenesc din 26 aprilie 1917

Hotărârile adunării ostașilor moldoveni din Odesa din 18 aprilie 1917.

Potrivit cu aceste schimbări (din Rusia) Moldovenii vor căuta ca și ei să capete putința de a trăi slobod spre binele neamului lor. Astfel ei vor cere, ca țara Basarabiei să nu se mai ocârmuiască ca o țară supusă, ci ca o țară slobodă. Basarabia, spre binele noroadelor care trăiesc în ea, va trebui să se ocârmuiască prin aleșii ei, care vor întocmi Sfatul Țării. Acest sfat va face zacoanele (legile) privitoare la viața obștească și particulară în țară și va avea în vedere să supravegheze îndeplinirea acestor zacaone. Niciun zacon nu se va face fără cunoștința și întărirea norodului, care trebuie să fie stăpânul adevărat al țării.

Ocârmuirea locală și judecățile vor trebui să se îndeplinească de sus până jos, de către slujbași ieșiți din sânul norodului și în limba norodului. Limba rusească să fie numai pentru legăturile cu stăpânirea de sus, pe lângă care țara noastră va fi înfățișată printr-un însărcinat anume din Basarabia.

Învățătura în toate școlile din Basarabia trebuie să se facă în limba norodului. Limba rusească se va învăța ca învățătură deosebită. Învățământul va fi fără plată și va fi îndatoritor pentru toți, și pentru băieți și pentru fete. Cei care nu-și vor da copiii la învățătură trebuie să fie trași la răspundere.

Viața bisericească să fie și ea întocmită așa, ca să răspundă mai bine nevoilor norodului. Fiind povățuitoarea sufletească a credincioșilor, biserica trebuie să vorbească în limba lor: pentru Moldoveni limba moldovenească, pentru Ucraineni în limba rusească, pentru Bulgari în limba bulgărească și așa mai departe. Biserica Basarabiei să fie neatârnată în ocârmuirea ei de biserica rusească, păstrând cu ea numai legăturile sufletești și canonice. Ocârmuirea lăuntrică a bisericii basarabene să fie democratică, pentru ca și mirenii să aibă glas la așezarea vieții bisericești. În fruntea bisericii să fie un mitropolit moldovean ales de preot și de mireni. Preoții și dascălii bisericilor să fie de asemenea aleși de poporăni.

Moldovenii să nu mai fie duși la oaste afară din Basarabia și să învețe pe loc în țară slujba ostășească în limba moldovenească. Limba rusească să rămâie numai pentru comanda mai înaltă.

Trecând la viața economică a Basarabiei vorbitorii au arătat relele și lipsurile de până acum în treaba aceasta și au cerut ca viața economică să fie întocmită mai bine. Astfel veniturile țării trebuie să se întrebuințeze pentru nevoile ei; se va întocmi o dare progresivă pe venituri, care va face cu neputință adunarea capitalurilor mari în mâna unor oameni.