Informarea muntenilor asupra vizitei lui Cuza în Țara Românească din februarie 1859

1514

În 31 ianuarie 1859, Ministerul din Năuntru al Țării Românești, Nicolae Golescu, înștiințează poporul Țării Române, că Domnul Cuza va trece Milcovul, la 5 februarie 1859 și va sosi în București la 7 februarie.

Fraților,

Domnul este sublim, ne zice confratele C. A. Rosetti, adică că are cu desăvârșire toate darurile ce trebuie să aibă un Domnitor. Și cum putea fi într-altfel? 5 milioane de oameni în minutul în care caută să apuce firul vieții naționale, 5 milioane sanctificați prin veacuri de suferințe și astăzi uniți în singura dorință de a se mântui, putea el oare a se înșela? Nu, și Alesul nației acela care după mai multe veacuri avu cel dintâi suprema onoare, fericirea cea mai splendidă de a putea zice fără să facă un sacrilegiu, că Domnește cu Mila lui Dumnezeu și cu Voința Națională, el singur, salutând și îmbrățișând, prin ordinul zilei către oștire, stindardul oștenilor de dincoace de Milcov în numele lui Mihai Viteazul, se dezvăluiește înaintea lumii ca bărbatul ce era predestinat să prezide la emanciparea, la regenerarea și la reconstituirea României.

Acesta este Domnul, ce peste 3-4 zile o să pășească peste Milcov, fără ca acest pârâu să fie o barieră ce despărțea o singură țară în două trunchiuri. Să-l primim dar, cu amorul și entuziasmul ce ne aprindea, când l-am ales; să-i dăm toți inimile noastre, fără rezervă, ca toate, unite într-alui, să se ridice la înălțimea, la puterea ce cer supremele împrejurări de astăzi; să imităm, fraților, exemplul de sacrificiu ce ni-l dă Alesul nostru, Domnul nostru.

El zice Înaltelor Puteri garante: “depun coroanele ce amorul a două Principate a pus pe capul meul; dați-ne numai Prințul străin.”

Să zicem și noi lui: “Dă-ne o patrie tare și independentă și toți vom depune în mâinile Tale avuția noastră, activitatea noastră și chiar viață noastră, ca în mâinile preotului ce păzește altarul patriei”

Să trăiască Principatele Unite!

Să trăiască Alexandru Ion I Cuza!

Să trăiască poporul ce-l va susținea!

Ministrul din Năuntru, Nicolae Golescu