Cererea de unire a Uniunii proprietarilor agricoli din Basarabia, înaintată lui Ferdinand I din 6 martie 1918

1394

Memoriul cu cererea de unire a Uniunii proprietarilor agricoli din Basarabia, înaintat regelui Ferdinand I din 6 martie 1918.

Majestate,

Nouă ni se impune datoria de a așterne înaintea tronului Majestății Voastre în numele păturilor culte și producătoare ale populației din Basarabia recunoștința noastră adâncă pentru apărarea vieții noastre și a avutului nostru, care în mare parte a fost deja nimicit de anarhia revoluționară bolșevică, ce a găsit un răsunet adânc și în Basarabia.

Sire,

Noi mulțumim din tot sufletul nostru Majestății Voastre, ca comandantului suprem al vitezei armatei române, a fraților noștri de dincolo de Prut, care aflând despre răzmerița mare anarhică, care nimicea viața și averile noastre, ne-au dat ajutorul necesar cu adevărată dragoste frățească și ne-au scăpat de pieire sigură.

Sire,

Suntem fericiți că putem exprima înaintea Majestății Voastre dorința tuturor păturilor din Basarabia, ce sunt pentru ordine, liniște și muncă productivă, de a fi totdeauna sub sceptrul Majestății Voastre, care dorință este a întregului neam românesc și prin urmare și a poporului românesc din Basarabia.

Sire,

Rugăm respectuos, ca cu înaltă permisiune a Majestății Voastre, prin care a fost reprimată revolta fățișă, să se pună capăt pentru totdeauna în viitor încercărilor revoluționarilor ce continuă încă de a crea noi greutăți anarhice și să se restabilească în Basarabia ordinea definitivă, întemeiată pe respectul legilor, al drepturilor și al siguranței personale a fiecărui cetățean.

Sire,

Rugăm Majestatea Voastră să permită, ca sora noastră România să restabilească aceleași condițiuni de viață corectă și normală care domnește în România împiedicând astfel ca demagogia, care întotdeauna însoțește revoluția, să nu întunece cei dintâi pași în organizarea Basarabiei și a unirii ei libere cu România.

*Vezi și Memoriu asupra stării în Basarabia, trimis de Uniunii proprietarilor agricoli din Basarabia în 10 martie 1918