Negocierile dintre guvernul român și Rumcerod din februarie 1918

1481

Negocierile dintre guvernul român și Rumcerod din martie 1918.

A – Răspunsul Rumcerodului la oferta de mediație pentru aplanarea pașnică a conflictului ruso-român făcută de misiunile militare franceză și engleză la Odesa.

1. Guvernul român se angajează să facă o declarație formală în ceea ce privește evacuarea progresivă a Basarabiei de armatele de ocupație română.

În primul rând, evacuarea Benderului și Sebriani. Armata de ocupație română trebuie să fie redusă, în decurs de două luni, la un detașament de zece mii (10.000) de oameni, al căror serviciu va consta în păstrarea depozitelor românești și a liniilor de cale ferată.

Poliția în orașe și sate va fi încredințată, din acest moment, miliției locale formată din locuitorii țării. Pe măsură ce se va face evacuarea armatelor române, forțele militare ruse necesare pentru menținerea ordinei vor ocupa punctele evacuate.

Comandamentul militar român renunță la orice imixtiune în viața internă și politică a Basarabiei. El nu poate ordona arestări și nu poate exercita funcțiuni care aparțin autorităților locale alese.

România se angajează să nu întreprindă ostilități militare sau de alt fel și să nu susțină ostilități întreprinse de alții contra federației Sovietelor Ruse.

2. Produsele Basarabiei care nu vor fi necesare pentru întreținerea populației locale și a detașamentelor militare ruse prezente în Basarabia sunt rezervate exclusiv pentru aprovizionarea României.

3. O comisie compusă din reprezentanții Rusiei, României, Franței, Angliei, Statelor Unite, va avea drept sarcină să judece și să rezolve toate cazurile litigioase între ruși și români.

În cazul când armata română se va vedea obligată să efectueze o retragere pe teritoriul Rusiei, ea va găsi acolo refugiu și aprovizionare.

În acțiunea militară paralelă contra puterilor centrale și a aliaților lor se stabilește un contact direct între comandamentul militar al Sovietelor ruse și comandamentul român.

I. Iudovski,
Brașevan,
A. Voronski

11/24 februarie 1918
24 II 1918. S-a expus Consiliului de Miniștri
Ministru: Gl. Iancovescu

Rezoluția generalului Averescu: “Se admit toate condițiile, exceptând prima. Se va cere totuși, înainte chiar de începerea negocierilor, punerea în libertate a supușilor români de la Odesa”.

B – Răspunsul guvernului român la propunerea Rumcerodului pentru a trata “à l’amiable” conflictul între Rusia și România.

I. Toate articolele (clauzele) suszisei propuneri sunt acceptate astfel cum sunt expuse, cu excepția condiției cuprinse în clauza I cerând imperios imediata evacuare a Bender-ului.

II. Cele două părți vor proceda imediat la punerea în libertate a prizonierilor și vor schimba pe toți rușii care sunt prizonieri în România contra tuturor românilor care sunt în Rusia.

Primul schimb trebuie să fie efectuat fără întârziere, redându-se libertatea generalului Coandă și adjuncților săi deținuți la Kiev, ca și tuturor românilor internați la Odesa, dându-li-se posibilitatea să se întoarcă în România.

În același timp guvernul român trebuie să redea libertatea tuturor rușilor care se află actualmente internați în România. Schimbul trebuie să aibă loc cât mai repede posibil, redând libertatea, în fiecare zi, la 25% din numărul total al prizonierilor prevăzut a fi schimbat, începînd la o dată pe care Rumcerodul va trebui să o fixeze, dar nu mai târziu de 26 februarie (11 martie) 1918.

III. Comisiile interaliate, compuse dintr-un membru englez, un francez și un american, vor fi instituite la Odesa, Kiev, Moscova și Petrograd, la Iași și Galați în România.

În toate cazurile viitoare de arestări, de ruși în România sau de români în Rusia, toate detaliile fiecărei arestări precum și dovezile în sprijinul faptelor vor fi supuse comisiei celei mai apropiate. În cazul în care aceasta declară învinuirile și dovezile insuficiente pentru a da ordinul de întemnițare a persoanei arestate, ea trebuie pusă în libertate în cel mai scurt termen sau să fie trimisă înapoi, în libertate, în țara sa.

IV. Toate fondurile și materiile prime sesizate Comisiilor interaliate care fac cumpărături în Rusia pentru români, trebuie să fie imediat restituite acestor Comisii și materiile prime îndreptate către România. Comisiile aliate vor fi autorizate să cumpere în Rusia produsele și materiile prime care nu ar putea fi procurate în Basarabia și care sunt indispensabile populației Române.

Președintele Consiliului,
General Averescu

C – Proces verbal pentru aplanarea pașnică a conflictului ruso-român.

Colegiul superior autonom, Rumcerodul, Consiliul comisarilor poporului al provinciei Odesa, Comitetul executiv al Sovietelor, declară că consideră aplanat conflictul armat între Rusia și România, pe baza condițiilor propuse de noi în răspunsul nostru din 24 februarie 1918 și pe baza modificărilor introduse de Guvernul român, conform declarației scrise, semnată de dl. General Averescu, Președintele Consiliului de miniștri al regatului României.

În același timp luăm în considerație declarația verbală a d-lui Colonel Boyle că schimbul de prizonieri ruși și români privește pe toți prizonierii fără excepție.

Drept pentru care semnăm prezentul proces verbal.

Odesa, 5 martie 1918
Președintele Colegiului suprem autonom,
Dr. C. Rakovski

Președintele Colegiului superior,
Comisarul pentru afaceri externe,
M.Brașevan

Președintele Rumcerodului
Judovski

D – Răspunsul guvernului român

Guvernul român acceptă actul declarației colective a Colegiului Suprem Autonom al Rumcerodului; a Consiliului comisarilor poporului al regiunii Odesa; a Comitetului executiv al Sovietelor, ca și a Comandamentului armatelor revoluționare ruse din Sud-Est, din 5 martie (20 februarie) 1918 care a fost semnat și consideră conflictul închis începând din această zi.

Făcut la Iași, la 23 februarie (8 martie) 1918.

Președintele Consiliului de miniștri,
Ministrul Afacerilor Externe,
General Averescu

E – Radiograma trimisă de Cicerin (ministrul de externe sovietic) lui Vaida-Voievod (primul ministru român), la 2 martie 1920 (extras)

Puterea sovietică, partizană imuabilă a soluțiunilor pașnice ale oricăror conflicte între popoare, a profitat întotdeauna de orice ocazie ce i se oferea spre a rezolva în mod amiabil toate diferendele cu România. Dovada o fac negocierile, favorabile în ce privește rezultatul lor, dintre autoritățile sovietice în Ucraina și guvernul român, în februarie 1918, negocieri care n-au fost zădărnicite decât prin invaziunea germanică și austriacă.

Cicerin