Nota Consiliului Național Român al Bucovinei către guvernul român din 2 noiembrie 1918

1577

Nota din 2 noiembrie 1918 a Consiliului Național Român al Bucovinei prin care înștiința guvernul român despre înființarea consiliului românesc din Bucovina și dorința de unire cu România.

Consiliul național român al Bucovinei
Cernăuți, la 2 noiembrie 1918

Domnule Ministru,

Avem onoarea a vă notifica că reprezentanții Românilor din Bucovina, întruniți în ziua de 27 octombrie 1918 la Cernăuți, s-au declarat, în puterea suveranității naționale, constituantă a acestei țări și au luat în unanimitate de voturi următoarele hotărâri:

  1. Reprezentanții poporului român din Bucovina, întruniți astăzi, în ziua de 27 octombrie a. c. în capitala Bucovinei, se declară în puterea suveranității naționale, Constituantă a acestei țări românești.
  2. Constituanta hotărăște unirea Bucovinei integrale cu celelalte țări românești într-un stat național independent și va purcede spre acest scop în deplină solidaritate cu Românii din Transilvania și Ungaria.
  3. Spre a conduce poporul român din Bucovina și a-i apăra drepturile și spre a stabili o legătură strânsă între toți românii, constituanta instituie un consiliu național de 50 membri.
    Acest consiliu ne va reprezenta prin mandatari și la conferința de pace și, în afară de el, nu recunoaștem nimănui dreptul de a hotărî sau trata asupra poporului român din Bucovina.
  4. Constituanta respinge cu hotărâre orice încercare care ar ținti la știrbirea Bucovinei, dorește însă să se înțeleagă cu popoarele conlocuitoare.

Alegându-se în virtutea hotărârii a treia, Consiliul național român, vă rugăm să binevoiți a lua aceasta la cunoștință și să admiteți ca acest Consiliu să fie reprezentat pe lângă Guvernul Regal român printr-un agent diplomatic.

Pentru Consiliul național român al Bucovinei:

Președintele:
ss. indescifrabil

Secretarul
ss. indescifrabil