Proclamația generalului Broșteanu către poporul basarabean din 13 ianuarie 1918

1756

Proclamația generalului Broșteanu către poporul basarabean din 13 ianuarie 1918.

De un an și jumătate pământul primitor al Țării Românești adăpostește și hrănește mulțimea oastei Ruse.

După atâta vreme toate hrănile pentru cai și oameni au fost istovite.

Prin bună înțelegere cu stăpânirea poporului rus, stăpânirea romană a cumpărat și plătit cu bani gata o mare câtime de bucate din Rusia.

Aceste bucate, adunate în magazii în multe sate și târguri, urmează a fi duse cu încetul în Țara Românească pentru a sluji atât la hrana locuitorilor, cât și oștilor române și ruse, care încă se mai găsesc acolo.

Un duh de dușmănie, pe care nimeni nu-l poate pricepe, a înarmat brațe răufăcătoare, care pradă și dărâmă aceste magazii.

Stăpânirea rusească fiind prinsă cu alte treburi, nu poate nici să apere aceste magazii, nici să le păzească, ci le lasă la voia răilor, a căror lăcomie nu cunoaște hotare.

În scopul de a apăra aceste magazii, în scopul de a chezășui aducerea hrănii trebuitoare locuitorilor români, hrana plătită de stăpânirea românească, suntem trimiși noi aici.

Noi, românii, am dat totdeauna dovadă că suntem prieteni credincioși și statornici. Noi nu întoarcem armele împotriva prietenilor noștri, ci ne înțelegem rostul de oameni cinstiți, rămânând tovarăși credincioși până la urmă.

Prin venirea noastră în Basarabia, noi nu numai că ne îndeplinim o înaltă datorie de întovărășiți chezășuind și mai departe hrana oștilor ruse pe pământul românesc, dar vom apăra chiar și viața și avutul locuitorilor împotriva cetelor de anarhiști și pogromșcici.

Ne adresăm vouă, cetățeni pașnici ai Basarabiei, și vă rugăm să înțelegeți cu toții, așa cum este într-adevăr rostul nostru.

Ridicați-vă cu toții și alungați cetele netrebnice care pradă și omoară!

Ușurați-ne datoria noastră.

Înlăturați lupta între noi și ei.

O oaste bine organizată, disciplinată și comandată, cum este oastea românească nu va putea da înapoi în fața unor cete de pogromșcici.

Suntem hotărâți să luptăm cu cea din urmă putere pentru a nimici aceste cete.

De vom ajunge la luptă cu cetele pomenite, nu va fi cu putință să scutim orașele și satele țării voastre de pierderi prin bombardarea ce vom fi nevoiți să o facem.

Spre a nu se întâmpla acestea, poftim poporul pașnic să silească pe pogromșcici să părăsească țara cu un minut mai devreme. Să nu fie nevoie să-i izgonim noi cu puterea armelor. Căci, de va fi așa, toată răspunderea pagubelor pricinuite va cădea asupra voastră.

Comandantul trupelor române, însărcinate cu paza magaziilor și transportul grânelor cumpărate de stăpânirea romană, General Broșteanu