Scopurile pe care le urmărește Partidul național moldovenesc, articol din Cuvânt Moldovenesc din 2 aprilie 1917

2757
Scopurile pe care le urmărește Partidul național moldovenesc
Scopurile pe care le urmărește Partidul național moldovenesc din Basarabia, text publicat în Cuvânt Moldovenesc din 2 aprilie 1917

Scopurile pe care le urmărește Partidul național moldovenesc, articol din Cuvânt Moldovenesc din 2 aprilie 1917.

În vremurile acestea de prefacere, când se clădește din nou viața întregii împărății rusești și când se hotărăște soarta tuturor popoarelor care trăiesc în ea, noi Moldovenii nu trebuie să rămânem în nelucrare. Noi suntem chemați a ne înfăptui visurile noastre de viață slobodă, potrivit cu însușirile noastre naționale.

Dacă până acum am dus o viață de robi nevinovați ai împărăției rusești, de azi înainte suntem slobozi și ne e îngăduit să fim ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu – Moldoveni sau mai bine zis Români, fii ai lui Traian și urmași ai lui Ștefan Vodă cel Mare. Singura noastră datorie este să ne facem vrednici de strămoșii noștri și de slobozenia căpătată. Până când nu om ajunge a fi stăpâni pe țara noastră, până când alții ne vor povățui în viața obștească, până atunci noi nu suntem vrednici de mărețul nostru trecut. Noi trebuie să ajungem a fi stăpâni și pe părțile acestea, locuite de noi, și pe soarta noastră.

Cum putem atinge aceste scopuri? Prin lupta politică. Mai trebuie să dăm mână cu mână și să întocmim din toate sufletele moldovenești o singură suflare – un partid național moldovenesc, care să lupte pentru autonomia Moldovenilor, adică pentru dreptul de a avea ocârmuirea lor deosebită, moldovenească, de a se lumina în școlile lor moldovenești, de a se ruga lui Dumnezeu în biserica lor moldovenească, de a se judeca în județurile lor moldovenești și de a trăi după felul și însușirile neamului moldovenesc.

Cel dintâi prilej de luptă, partidul național moldovenesc înființat, îl va avea la alegerile în adunarea întemeietoare, care se va aduna la Petrograd pentru a hotărî felul de ocârmuire al împărăției. În acea adunare Moldovenii trebuie să trimită numai deputați Moldoveni, care vor vorbi și vor lucra pentru interesele naționale moldovenești și în rândul cel dintâi vor cere pentru moldoveni dreptul de sine ocârmuire.

Alt prilej de luptă partidul național moldovenesc îl va avea la alegerile din zemstva și în ocârmuirile orășene. Fiind noi Moldovenii neamul cel mai numeros în Basarabia și în unele ținuturi din Kerson și Podolia, treburile de ocârmuire în aceste părți trebuie să încapă în mâinile Moldovenilor arătați și sprijiniți de partidul național moldovenesc.

În sfârșit prilejul de luptă îl vor da partidului național moldovenesc numeroșii străini, care au acaparat slujbele, pământurile, meșteșugurile și negustoria în părțile acestea moldovenești. Partidul național moldovenesc va lucra spre a curăți ogorul neamului nostru de neghina străinilor, începând de la episcopi și sfârșind cu cel din urmă cinovnic, care vor să înăbușe suflarea moldovenească.

Acesta ar fi rostul partidului național moldovenesc și toată suflarea moldovenească ar trebui să intre în el, căci altfel Moldovenii vor pierde și ceea ce au, ajungând robii pe vecie ai neamurilor străine.

Moldoveni, ținând minte, că în unire stă puterea, adunați-vă împrejurul steagului, care va fi degrabă ridicat de partidul național moldovenesc și, în rânduri strânse, pornit la luptă pentru înfăptuirea în viață a slobozeniilor și a drepturilor făgăduite.