Telegrama adresată de adunarea Consiliului județului Tighina, primului ministru al României din 7 aprilie 1918

1358

Telegrama adresată de adunarea Consiliului județului Tighina (Bender), primului ministru al României, din 7 aprilie 1918.

Adunarea consilierilor județului Bender în ziua de 3 aprilie 1918, ascultând cu dragoste declarația Sfatului Țării a unirii Basarabiei cu mama sa România, cu toții au hotărât a vă ruga să binevoiți a aduce M. S. Regelui Ferdinand I al României felicitări pentru săvârșirea înălțătorului act al unirii popoarelor înfrățite.