Telegrama Comitetului Central moldovenesc ostășesc, despre convocarea adunării militarilor moldoveni la Chișinău la 20 octombrie 1917

1483

Telegrama Comitetului Central moldovenesc ostășesc, din 7 octombrie 1917, adresată comandanților de unități pentru convocarea adunării militarilor moldoveni la Chișinău la 20 octombrie 1917.

Comandanților de armată, de corp de armată și de divizii. Pe baza autorizațiunii comandamentului suprem (generalisim) și a primului ministru Cherenschi cu No. 378.764 s-a aprobat adunarea militarilor Moldoveni pentru data de 20 octombrie 1917 în orașul Chișinău.

Rugăm, dispozițiunea dumneavoastră, pentru delegarea a câte doi soldați și un ofițer de la fiecare companie de Moldoveni, prevăzându-i în același timp cu delegațiile respective și plata diurnei pe zece zile.

Președintele Comitetului central executiv moldovenesc, Sublocotenentul Gherman Pântea. Secretar, voluntarul Maleavin.

[Guvernul de la Petrogad a aflat despre telegrama de mai sus, prin care era convocat congresul din 20 octombrie, iar în 19 octombrie, prim-ministrul Kerenski a anunțat Chișinăul despre interzicerea Congresului și a cerut arestarea tuturor celor care au semnat telegrama de convocare. Mai târziu, Ion Inculeț, pe atunci ajutor al comisarului gubernial, descria astfel acest episod: „Au sosit la Congres vreo șapte sute de ostași moldoveni, ofițeri, soldați și marinari, de pe toate fronturile. Congresul s-a deschis cu mare solemnitate în sala Eparhială din Chișinău. Președinte a fost ales căpitanul Vasile Cijevski. În ajun se primise la Comisariatul gubernial, de la Primul Ministru Kerenski, o telegramă cu cel mai sever ordin, că nici un congres ostășesc moldovenesc nu este autorizat și că sublocotenentul Pântea, falsificatorul ordinului, trebuie să fie găsit, arestat și sub escortă expediat la stavcă, la Moghilev. Ordinul acesta al primului ministru nu l-am executat și telegrama n-am arătat-o atunci nimănui pentru a nu descuraja pe congresiști.”]