Telegrama populației plășii Criuleni către președintele Sfatului Țării din 2 aprilie 1918

1422

Telegrama populației plășii Criuleni către președintele Sfatului Țării din 2 aprilie 1918.

Sărbătorind astăzi împreună cu frații noștri români, soldații regimentului 10 vânători, ziua unirii Basarabiei cu patria mamă, populația plășii Criuleni cu sentimentul unui profund respect salută pe bărbații înțelepți ai țării, care au înfăptuit năzuințele poporului moldovenesc spre unire cu România. Trăiască conducătorii noștri luminați, care au muncit pentru binele poporului! Trăiască Regele României!

Președintele Comitetului plășii Criuleni, Grăjdanu