Telegrama Președinției Consiliului directorilor din Basarabia trimisă tuturor agențiilor telegrafice din Rusia din 8 decembrie 1917

1459

Telegrama Președinției Consiliului directorilor din Basarabia din 8 decembrie 1917, trimisă tuturor agențiilor telegrafice din Rusia.

La 8 decembrie s-a constituit guvernul Republicii populare Moldovenești în următoarea compoziție:

Președintele Consiliului directorilor generali și director al agriculturii și întocmirii agricole, Pantelimon V. Erhan; și directori generali: pentru trebile interne, Vladimir Gr. Cristi; pentru instrucția publică, Ștefan N. Ciobanu; finanțe, Teofil Gr. Ioncu; căile de comunicație, poșta și telegraful, Nicolae N. Codreanu; pentru treburile militare și de marină, Teodosie Petr. Cojocaru; justiția și cultele, Mihail Gr. Savenco; comerțul și industria, Beniamin I. Grunfeld; și pentru treburile internaționale, Ioan Gr. Pelivan.

Președintele Consiliului directorilor generali, Erhan.