Telegrama Sfatului Țării trimisă guvernului din Petrograd, radei din Odessa, Republicii de Ural și Republicii Musulmane din 3 decembrie 1917

1354

După emiterea declarației din 2 decembrie 1917, Sfatului Țării a trimis în 3 decembrie 1917 o telegramă guvernului din Petrograd, radei din Odessa, Republicii de Ural și Republicii Musulmane, prin care anunța înființarea Sfatului Țării.

Prin Declarația de la 2 decembrie a Consiliului superior al țării, Sfatul Țării, Basarabia este proclamată Republică poporană moldovenească, ca membru cu drepturi egale în Republica federativă democratică Rusească. Republica Moldovenească aduce la cunoștință despre aceasta. Până la adunarea constituantă a Republicei Moldovenești, autoritatea superioară în Basarabia aparține Consiliului Superior, Sfatul Țării, care este singurul organ cu puteri depline în Republica Moldovenească. Sfatul Țării este compus din reprezentanții soldaților, țăranilor, muncitorilor, din partidele socialiste și din organele autoadministrației.