Telegrama trimisă de Parlamentul român, Sfatului Țării din Basarabia din 22 ianuarie 1918

1614

Telegrama trimisă de Parlamentul român, Sfatului Țării din Basarabia, din 22 ianuarie 1918.

Adânc mișcați de cuvintele călduroase, cu care parlamentul Republicii Moldovenești salută reînceperea lucrărilor parlamentului român, părtașii senatului și adunării deputaților ne dau plăcuta însărcinare de a vă trimite prinosul lor de simțăminte de mulțumire și de dragoste. O îndeplinim cu atât mai multă bucurie, cu cât prin însemnatele schimbări în treaba pământului și alegerilor, săvârșite de așezământurile noastre legiuitoare în seria lor cea de pe urmă și însuflețite de cel mai larg duh democratic, s-a putut vedea, cât de mare este rudenia de gânduri și simțăminte, care ne apropie pe unii de alții. În vremile grele, prin care trecem cu toții, este o mare mângâiere pentru poporul român, că a putut să răspundă la chemarea Sfatului Țării și să puie oștile sale în slujba tinerii Republici Moldovenești pentru apărarea rânduielii în lăuntrul ei și a vieții sale de Republică nouă și neatârnată. Nădăjduim că aceste legături de frățească prietenie între două țări de aceeași viță vor ajuta să întărească din ce în ce mai mult legăturile sufletești, care nu au încetat niciodată să ființeze între noi.

Președintele Senatului, Em. Porumbaru

Președintele Adunării Deputaților, V. Morțun

*Telegrama este un răspuns la telegrama Sfatului Țării din Basarabia.