Telegrama trimisă de Sfatul Țării din Basarabia, Parlamentului român în 15 ianuarie 1918

1587

Telegrama trimisă de Sfatul Țării din Basarabia, Parlamentului român în 15 ianuarie 1918.

Parlamentul tinerii Republici Moldovenești, Sfatul Țării, salută din toată inima parlamentul român, care se adună astăzi din nou în vechea capitală a Moldovei în niște împrejurări atât de grele pentru viața și viitorul poporului român.

Sentimentele noastre prietenești și frățești față de România sunt cu atât mai vii, cu cât oștile ei aflătoare astăzi în țara noastră ne-au dat un puternic ajutor pentru asigurarea vieții noastre de stat nou și independent.

Din partea noastră vă dorim spor la muncă, pentru a putea asigura prin silințele dumneavoastră atât fericirea internă a țării și a întregului popor român așa de greu încercat, cât și interesele aliaților printre care avem onoarea a ne enumera și noi.

*Vezi și telegrama de răspuns a Parlamentului României