Telegramă trimisă din Chișinău de generalul Zamfirescu, președintelui Consiliului de Miniștri (Iași) din 8 martie 1918

1612

Telegramă trimisă din Chișinău de generalul Zamfirescu, președintelui Consiliului de Miniștri (Iași) din 8 martie 1918.

Ministerul Regal al Afacerilor Străine

TELEGRAMĂ
din 8/ 21 martie 1918

De la Chișinău către
Președintele Consiliului, Iași

Guvernul Republicii Moldovenești a protestat ieri ‒ prin telegrafie fără fir ‒ pe lângă Rada din Kiev contra pretențiilor asupra Basarabiei.

Republica Ucrainiană recunoscuse în mod formal existența Republicii Moldovenești ca stat independent și a invitat-o în mai multe rânduri, la tratativele de pace de la Brest-Litovsk. Ultima telegramă a Republicii Ucrainiene adresată guvernului Republicii Moldovenești spune aproximativ textual: “neprimind răspunsul din partea guvernului moldovenesc, noi nu ne credem autorizați să tratăm în numele său“.

Comisar general, Zamfirescu, Nr. 71