Telegramă trimisă generalului Averescu de Președintele Republicii Moldovenești, Ciuhureanu, din 3 februarie 1918

1425

Telegramă trimisă generalului Averescu de Președintele Republicii Moldovenești, Ciuhureanu, din 3 februarie 1918 (16 februarie st. n.)

Ministerul Afacerilor Străine
Direcția Cabinetului și a Cifrului

Telegrama descifrată

Divizia 11 către Dl. General Averescu – 16 februarie 1918

Am onoarea a vă face cunoscut că azi 3 februarie a sosit în Chișinău generalul Webel, din partea generalului Scerbaceff, cu însărcinarea de a forma pe teritoriul Republicii noastre armate rusești și de a rechiziționa depozitele de toate categoriile ce armatele rusești în retragerea lor le-au lăsat pe teritoriul nostru; prezența generalilor ruși precum și intențiunile lor fiind dăunătoare intereselor superioare și siguranței Republicii Moldovenești, Consiliul de Miniștri, printr-o hotărâre anterioară, a dispus ca toate depozitele rusești ce se găsesc pe teritoriul național, să rămână proprietatea Republicii și a oprit provizoriu formare de grupe rusești pe teritoriul ei. În numele Guvernului Republicii Moldovenești rog pe Excelența Voastră să ne informeze dacă are cunoștință asupra acestor chestiuni și să ordone Comandamentului trupelor române din Chișinău care ne dea concursul în caz de nevoie pentru salvgardarea marilor noastre interese. Chestiunea fiind de mare importanță pentru noi, așteptăm răspunsul Excelenței Voastre mâine 4 februarie 1918, această rugăminte a fost făcută și d-luiu general Prezan, Șeful Marelui Stat Major român. Rog pe Excelența Voastră să primească expresiunea înaltei mele considerațiuni.

Ministrul președinte
ss Ciuhureanu