Telegrama trimisă Președintelui Consiliului de Miniștri al României de Iancu Flondor din 28 noiembrie 1918

1685

Telegrama trimisă Președintelui Consiliului de Miniștri al României de Iancu Flondor din 28 noiembrie 1918.

Congresul General al Bucovinei, în numele suveranității naționale, a votat astăzi în unanimitate unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în hotarele ei istorice cu regatul României.

Vă rugăm să luați act de această hotărâre și să ne dați tot concursul guvernului pentru aducerea ei la îndeplinire.

Președintele Congresului General al Bucovinei
Iancu Flondor