Ședința Adunării Elective a Țării Românești din 21 februarie 1859

1557

În ședința Adunării Elective a Țării Românești, din 21 februarie 1859, este citit răspunsului pentru Camera Deputaților din Moldova.

Ședința XVI

Azi, sâmbătă la 21 februarie, Adunarea sub președinția Prea Sfinției Sale Părintele Mitropolit, adunându-se în sala ședințelor sale a ținut a XVI-a ședință.

[…]

D-l C. N. Brăiloiu, ca raportor al comisiei însărcinate cu facerea răspunsului la adresa Adunării din Moldova, citește Adunării următorul proiect de răspuns:

Iubiților Colegi,

Am ascultat cu vie mulțumire și cu bucurie adresa voastră ce ni s-a înfățișat de către deputația însărcinată a vă reprezenta în sânul nostru.

Această mișcare a voastră întărește chezășia de unire ce v-am dat prin votul nostru de la 24 ianuarie și o primim ca o încredințare că vom fi totdeauna înțeleși la lucrările noastre, spre a întemeia noua eră de mântuire și de îmbunătățire a sorții noastre comune, la care ne-au chemat marile Puteri prin Convenția ce ni s-a dat, ca bază a instituțiilor noastre politice pe viitorul.

Încredințați de simpatia celorlalte Puteri și a Europei, care ne îmbrățișează astăzi cu atât de mare interes, ne vom strânge împrejurul Convenției, care recunoaște drepturile noastre ab-antiquo consfințite prin tratate, și folosindu-ne de mijloacele ce ne dă spre a completa Unirea țărilor noastre surori, vom aștepta cu confiență înțeleapta inițiativă a Domnului spre a întări legăturile noastre, și a serba dimpreună cu toții întâlnirea noastră la Focșani, cea ce numiți cu drept cuvânt și cu simțire patriotică: Învierea României.

Primiți dar salutările frățești ale colegilor voștri din București, precum și încredințarea că cugetările lor sunt, de a fi totdeauna uniți cu voi.

Adunarea consultată primește acest proiect în unanimitate și se subscrie de toți deputații de față prin apel nominal.

[…]

Președinte, Nifon Mitropolit