Alocuțiunile lui Ferdinand și Ion Inculeț la înmânarea actului unirii de la Chișinău din 28 martie 1918

1751

Alocuțiunile lui Ferdinand și Ion Inculeț la înmânarea Actului Unirii de la Chișinău, susținute la 28 martie 1918, la Iași, la recepția primirii delegației oficiale din Basarabia.

Alocuțiunea regelui Ferdinand

Vă salut azi pe voi frați de dincolo de Prut. Voi sunteți aceia care ați înțeles sentimentul ce de mult domnea în inimile fraților noștri moldoveni ai Basarabiei; l-ați înțeles așa de bine, că azi putem vorbi unii cu alții și ca frați și ca prieteni. Sărbătorim astăzi înfăptuirea unui vis, care de mult zăcea în inimile tuturor românilor de dincolo și de dincoace de apele Prutului. Din graniță ați făcut punte, unindu-vă cu țara mumă și de aceea vă zic: bine ați venit între noi!

V-ați alipit în timpuri grele pentru țara mumă ca copil tânăr, însă cu inimă adevărată românească. Salutăm în voi o parte frumoasă a unui vis, care niciodată nu se va șterge. De aceea, azi ridic paharul meu în sănătatea fraților noștri îmbrățișați de mine cu aceeași căldură a dragostei părintești.

Trăiască copilul cel mai nou, dar cel mai voinic, al României mume!

Alocuțiunea președintelui Sfatului Țării, Ion Inculeț

Sunt foarte fericit că eu, în calitate de reprezentant al poporului român de peste Prut, am căderea se aduc Majestăților Voastre vestea Unirii poporului basarabean cu țara noastră mumă.

A fost un gând vechi al nostru pe care astăzi prin noi îl vedem cu mare bucurie realizat, rămânând acum după înfăptuirea Unirii să luptăm pentru realizarea dorințelor poporului nostru și îndeosebi a țărănimii noastre.

În această privință Majestatea Voastră a binevoit a ne da cea mai frumoasă pildă.

Gestul Majestății Voastre avut un ecou mare în țărănimea basarabeană, care, aclamând pe Majestatea Voastră, Vă numește Crestianski Corol ‒ Regele Țăranilor.