Congresul ostașilor moldoveni din 1917, ziua 20 octombrie

4062
Casa Eparhială din Chișinău, locul în care a avut loc Congresul ostașilor moldoveni (20-27 octombrie 1917)
Casa Eparhială din Chișinău, locul în care a avut loc Congresul ostașilor moldoveni (20-27 octombrie 1917)

Congresul ostașilor moldoveni, desfășurat la Chișinău, în perioada 20 octombrie – 28 octombrie 1917, denumit și „Întâiului Congres Moldovenesc al soldaților, marinarilor și ofițerilor din întreaga Rusie”. Mai jos, procesul verbal al zilei de 20 octombrie.

Procesele verbale, pe zile, ale
Congresul ostașilor moldoveni
21 oct22 oct23 oct24 oct25 oct26 oct27 oct

În ziua de 20 octombrie anul 1917 la ora 3 d.m. deschide ședința congresului președintele Comitetului Împlinitor Central Moldovenesc al Sfatului deputaților – soldați, ofițeri și marinari, Dl. podporucic Pântea, felicitând călduros congresul de la numele Comitetului și dorindu-i muncă rodnică și unire.

După aceasta Dl. Pântea propune să se aleagă Presidiumul Congresului. Propunerea e primită.

După dezbateri, prin mai multe voturi este ales ca președinte al Congresului dl. căpitan de cavalerie Cijevschi. Ca vice-președinți sunt aleși: d-nii podpor. Pântea, prapor. Păscăluță și soldatul Braga. În secretariat sunt aleși pentru limba rusească voluntarul Holban, marinarul Plătică, praporșcic Nastas, soldatul Lungu și soldatul Buga.

Prezidiumul ales intră în îndeplinirea datoriilor sale și astfel Congresul începe lucrul arătat în program. Congresul este felicitat de către împuterniciții ocârmuirii locale, dl. comisar Inculeț, partidelor obștești și politice, organizațiilor naționale de pe front și dinspre care totodată fac și raporturi scurte de la locuri. Îndeobște toți oratorii își arată călduroasă lor dorință ca Congresul să muncească în unire și cu izbândă. Îmbunătățirea stării poporului moldovenesc, după cuvintele tuturor oratorilor, atârnă de la autonomia cea mai largă a Basarabiei. Totodată oratorii arată că apăsarea, care a îndurat-o moldovenii în timp de 105 ani, i-a prefăcut pe dânșii în o nație puternică, care n-a putut să se trezească numai din pricină că n-a fost organizată și unită. Trimisul moldovenilor de peste Nistru, soldatul Jalbă, roagă ca Congresul să nu uite pe frații moldoveni de peste Nistru, care sunt sânge din sângele moldovenilor basarabeni. Oratorul zice că moldovenii de peste Nistru nu vreau să se dezlipească de frații cei din Basarabia. Ei vor săpa alte albie pentru Nistru și-l vor îndrepta spre hotarul locurilor locuite de moldoveni ca să nu-i despartă în veci. La ora nouă ședință s-a închis.