Congresul ostașilor moldoveni din 1917, ziua 23 octombrie

1640
Casa Eparhială din Chișinău, locul în care a avut loc Congresul ostașilor moldoveni (20-27 octombrie 1917)
Casa Eparhială din Chișinău, locul în care a avut loc Congresul ostașilor moldoveni (20-27 octombrie 1917)

Congresul ostașilor moldoveni, desfășurat la Chișinău, în perioada 20 octombrie – 28 octombrie 1917, denumit și „Întâiului Congres Moldovenesc al soldaților, marinarilor și ofițerilor din întreaga Rusie”. Mai jos, procesul verbal al zilei de 23 octombrie.

Procesele verbale, pe zile, ale
Congresul ostașilor moldoveni
20 oct21 oct22 oct24 oct25 oct26 oct27 oct

23 octombrie. Ședința se deschide la orele 10 de către vice-președinte, dl. Pântea.

Se citește rezoluția despre naționalizarea oștilor și este primită unanim.

Se discuta apoi următorul punct din program:

Basarabia și ocârmuirea ei (Sfatul Înalt al Țării).

Raportorul Buzdugan povestește despre autonomia de care s-a bucurat Basarabia în anii dintâi după alipirea ei către Rusia. Sfatul Țării de astăzi se va alcătui din elemente democratice și va lua asupra lui toată sarcina cârmuirii Basarabiei.

După părerea raportorului, Sfatul Țării se va alcătui dintre 100 membri; 70 vor fi aleși dintre moldoveni și 30 dintre celelalte nații care locuiesc în Basarabia, 30 de membri moldoveni vor fi aleși din Congresul Ostășesc, 30 de la țărănime și 10 de la organizațiile politice moldovenești. Dl. Sinicliu recunoscând nevoia de Sfatul Țării zice că trebuie de îngrijit despre mijloacele trebuincioase pentru acest sfat.

Dl. Ioncu zice că Sfatul Țări trebuie alcătuit pe temeiuri democratice, precum e și Rada Ucraineană. El propune ca Congresul să ceară de la Zemstva Gubernială 10.000 de ruble pentru chemarea unui Congres Țărănesc Moldovenesc, care va trebui să aleagă din sânul lui 30 de oameni în Sfatul Țării. Congresul primește propunerea lui Dl. Ioncu despre Congresul Țărănesc.

Dl. Țanțu propune ca Sfatul Țării să fie alcătuit din 120 de membri și din Congresul Ostășesc să intre în el 40 de oameni. Mai departe oratorul zice, că alegerile în sfat trebuie făcute cu mare băgare de seamă; trebuie aleși oameni cuminți și cu știință. Fiecare front trebuie să-și aleagă oamenii săi, fiindcă îi cunoaște pe ai săi mai bine decât pe cei care îi văd abia de câteva zile.

Următorii oratori, vorbind despre Sfatul Țării, unii propun ca alegerile să fie făcute după ținuturi, alții după ținuturi și fronturi.

Președintele propune ca alegerile în Sfatul Țării să fie făcute în una din ședințele următoare; iar acuma să fie pusă la vot propunerea despre înființarea Sfatului Țării. Unanim (edinoglasno) se primește următoarea propunere: să se înființeze în Basarabia Sfatul Țării din 120 de membri; moldovenii vor avea în el 84 de oameni dintre care 50 vor fi aleși din sânul Congresului Ostășesc de față. Candidații se aleg după ținuturi și după fronturi.

Ședința se încheie la ora 13 și 10 minute.