Congresul ostașilor moldoveni din 1917, ziua 24 octombrie

2433
Casa Eparhială din Chișinău, locul în care a avut loc Congresul ostașilor moldoveni (20-27 octombrie 1917)
Casa Eparhială din Chișinău, locul în care a avut loc Congresul ostașilor moldoveni (20-27 octombrie 1917)

Congresul ostașilor moldoveni, desfășurat la Chișinău, în perioada 20 octombrie – 28 octombrie 1917, denumit și „Întâiului Congres Moldovenesc al soldaților, marinarilor și ofițerilor din întreaga Rusie”. Mai jos, procesul verbal al zilei de 24 octombrie.

Procesele verbale, pe zile, ale
Congresul ostașilor moldoveni
20 oct21 oct22 oct23 oct25 oct26 oct27 oct

24 octombrie. Ședința se deschide la 9 ceasuri 40 minute dimineața.

Prezidează Dl. Căpitan Cijevschi.

Se citesc rezoluțiile despre 1) pământ, 2) colonizare, 3) Sfatul Țării, 4) Momentul de față și Adunarea Întemeietoare. În vreme ce se vota rezoluția despre Sfatul Țării, reprezentantul Partidului Național Moldovenesc, dl. Ioncu  a făcut propunerea, ca acestui partid să i se dea 5 locuri în Sfatul Țării. La propunerea aceasta să se mai adauge, că trebuie să li se dea locuri în Sfatul Țării cooperatorilor, învățătorilor, preoților, avocaților și altor breslași. Se hotărăște că tuturor li se va da 10 locuri: 4 din numărul (34) al țăranilor și 6 din numărul (50) ostașilor. Astfel Congresul Ostășesc dă în Sfatul Țării 44 de oameni și țăranii moldoveni, 30 de oameni.

Cu mici schimbări se primesc toate rezoluțiile.

După aceasta Congresul trece la dezbaterea următoarelor 2 întrebări: 1) despre lucrurile luminătoare și 2) despre naționalizarea așezământurilor și dregătoriilor din Basarabia. Cu învoiala Congresului Prezidiumul hotărăște că amândouă întrebările să se dezbată odată.

Raportorul dl. Buzdugan, prin dovezi arată că fiecare națiune are dreptul de a se lumina în limba ei. Mai departe el arată, ce s-a făcut până acuma în privința naționalizării școlii din Basarabia. Raportorul mai citește rezoluțiile tuturor adunărilor moldovenești despre naționalizarea școlii și propune Congresului să primească acestei rezoluții.

Dl. Erhan spune, că trebuie luate măsuri, ca să fie moldovenizate și școlile din capitala Basarabiei din Chișinău.

Dl. Cazacliu propune ca să se ia măsuri pentru luminarea în limba moldovenească a soldaților moldoveni, pentru care încă nu s-a făcut nimic în privința aceasta.

Congresul trece la dezbaterea întrebării despre Moldovenii de peste Nistru. Reprezentantul acestora dl. praporșcic Bulat, citește o rezoluție, pe care roagă Congresul să o primească. Mai departe oratorii propun ca să li se dea tot ajutorul nu numai moldovenilor de pe malul stâng al Nistrului, ci tuturor moldovenilor din întreaga Rusie. Se primește propunerea ca să se dea moldovenilor de peste Nistru 10 locuri în Sfatul Țării și să se facă o cerere către Stăpânirea Vremelnică și Rada Ucraineană, ca tuturor moldovenilor, ce se află în afară de Basarabia, să le încuviințeze aceleași drepturi, de care se bucură neamurile nemoldovene din Basarabia autonomă.

Despre Fondul Național au vorbit câțiva oratori, care prin dovezi au arătat, că acest fond numaidecât trebuie înființat. Se propune o rezoluție, în care se spune că despre Fondul Național va trebui să se îngrijească Sfatul Țării. Rezoluția e primită.

După aceasta se fac alegerile în Predparlament. Se propun câțiva candidați, dintre care, prin majoritatea voturilor este ales dl. praporșcic Săcară.

Se face o întrerupere până la 4 ceasuri.

Ședința se începe la 4 ceasuri sub conducerea dlui. Cijevschi. Dl. Guja, de la numele învățătorilor moldoveni felicită Congresul și-i dorește muncă și izbândă.

După aceasta corul moldovenesc de învățători și învățătoare sub conducerea părintelui Berezovschi, cântă câteva imnuri și cântece moldovenești. Congresul cu o nespusă plăcere ascultă cântărea și după fiecare cântec izbucnește în strigăte de bucurie. În timpul concertului sosește delegația Românilor Transilvăneni, care merg spre frontul Român. Șeful delegației felicită Congresul, iar corul voluntarilor îndeplinește câteva imnuri naționale. După plecarea transilvănenilor Congresul trece la dezbaterea sistemului de alegeri în Sfatul Țării.

Ședința se închide la 7 ceasuri seara.