Declarația românilor ardeleni și bucovineni aflați pe teritoriul Regatului României din 6 octombrie 1918

2289
Declarația românilor ardeleni și bucovineni aflați pe teritoriul Regatului României din 6 octombrie 1918
Declarația românilor ardeleni și bucovineni aflați pe teritoriul Regatului României din 6 octombrie 1918

Declarația românilor ardeleni și bucovineni aflați pe teritoriul Regatului României din 6 octombrie 1918, cu privire la hotărârea acestora de a lupta pentru implinirea unirii tuturor românilor.

Românii ardeleni și bucovineni aflători pe teritoriul regatului român, în numele lor și al fraților subjugați de acasă, a căror conștiinței siluită și deci în imposibilitate de a se manifesta liber, declară cele ce urmează:

1. Doresc să fie liberați de sub jugul monarhiei austro-ungare și sunt hotărâți să lupte, prin toate mijloacele și pe toate căile, ca întreg neamul românesc să fi constituit într-un singur stat național și liber sub domnia dinastiei române.

Răsboiul dintre noi și monarhia austro-ungară nu se va sfârși până când nu ne vom întrupa idealul nostru național integral.

2. Nu recunosc monarhiei austro-ungare dreptul de a se ocupa de soarta românilor din Ardeal și Bucovina, deoarece veacuri de-a rândul i-a ținut în cea mai rușinoasă robie.

Toate încercările de federalizare ale casei de Habsburg sunt gesturi disperate ale unei împărății osândită să se descompună și să piară.

Soarta românilor din Austria-Ungaria o va decide biruința oștirii române și voința liberă a întregului popor românesc, pe care o va consfinți hotărârea congresului de pace generală, la care vor lua parte și reprezentanții oficial ai României eliberatoare.

3. Cer ca întreg teritoriul locuit de majorități covârșitoare românești din monarhia habsburgică să fie liberat și unit cu regatul român, așa cum este prevăzut în tratatul de alianță al României cu puterile înțelegerii.

4. Toate declarațiile românilor din din Ardeal și Bucovina contrare acestor aspirațiuni naționale le considerăm ca stoarse de autoritățile dușmane cu forța și aceste declarațiuni nu vor putea induce în eroare opinia lumii, care cere dreptate și libertate pentru neamurile asuprite.

Declarația de față a românilor ardeleni și bucovineni s-a adus la cunoștința M. S. Regelui României, a bărbaților de stat români și a reprezentanților puterilor aliate din Iași.

Iași, 6 octombrie 1918