Declarația sfatului împuterniciților soldaților și ofițerilor basarabeni de pe frontul românesc din 2 august 1917

1356

Declarația sfatului împuterniciților soldaților și ofițerilor basarabeni de pe frontul românesc din 2 august 1917.

Declarație

Sfatul împuterniciților soldați și ofițeri moldoveni basarabeni de pe frontul românesc a adus la cunoștință următoarea declarație:

Crezând că fiecare norod are dreptul a-și hotărî soarta și luând în seamă trecutul, așezarea și neamul locuitorilor Basarabiei și dorința norodului de a avea deplină autonomie, sfatul împuterniciților soldați și ofițeri moldoveni basarabeni de pe frontul românesc a hotărât: să se îndrepte către toate partidele naționale, politice, obștești, profesionale și alte organizații cu strigare: de a se întemeia în Chișinău Sfatul Țării, în care să intre împuterniciții norodului de la toate partidele politice, proporțional numărului fiecărui norod, ce locuiește în Basarabia.

Sfatul se întemeiază:

  1. Pentru lucrarea proiectului autonomiei Basarabiei pe temeiul național și teritorial cu chezășuirea drepturilor tuturor noroadelor ce locuiesc în Basarabia.
  2. Pentru unirea tuturor puterilor, ca să înființeze și să sprijine orânduirea și să apere interesele naționale ale tuturor locuitorilor Basarabiei.
  3. Pentru ajutorarea stăpânirii vremelnice în lucrările sale, ca ele să se potrivească cu interesele naționale, politice, culturale și economice ale Basarabiei și să arate dorințele democrației revoluționare.

Din toate acestea spuse mai înainte urmează că trebuie:

a) să se alcătuiască părți (unități) militare din soldați moldoveni, care ar duce slujba în spatele armiei și anume în Chișinău și alte orașe ale Basarabiei. Asemenea să fie alcătuite cete din soldați moldoveni de-acu răniți, pentru slujba militară de pază și apărare a locuitorilor Basarabiei de siluiri, prădăciuni și năzuinți contra-revoluționare;

b) de la începutul anului 1917 în toate școalele începătoare din Basarabia să se învețe în moldovenește;

c) în toamna anului acestuia să se deschidă cursuri pentru pregătirea învățătorilor moldoveni;

d) în școlile de învățători din Soroca și Acherman și în școala de învățătoare din Chișinău și în alte seminarii de învățători din toată Basarabia învățământul să fie în limba moldovenească, iar pentru doritori trebuie să se învețe în limba ucraineană, bulgară și altele;

e) să se deschidă școli mijlocii (gimnazii, licee) în Chișinău și alte orașe a Basarabiei, învățământul fiind în limba moldovenească;

f) în toate școlile duhovnicești (seminarii, școala duhovnicească și clasele dăscălești) să se învețe în moldovenește, ca să se pregătească preoți și dascăli moldoveni pentru Basarabia. Alături de clasele moldovenești pot să fie deschise clase ucrainiene, bulgărești și altele;

g) în toate școlile de gospodărie sătească, de pildă în școala vieritului din Chișinău, în școala din Cocorozeni și altele, învățământul să fie în limba moldovenească deoarece ei au să-i slujească pe săteni;

h) trebuie luate măsuri ca să se întoarcă în Basarabia toți moldovenii, ce slujesc prin așezământuri rusești în afară de Basarabia. Slujbașii moldoveni să-i înlocuiască pe slujbașii ruși-rusificatori din așezământurile noastre, dacă acești Moldoveni n-au uitat limba lor, doresc să se întoarcă în Basarabia și sunt potriviți pentru vremurile de azi;

i) în Universitatea din Odessa să fie deschisă o catedră de limba și istoria moldovenească.