Decretul cu privire la închiderea sesiunii Sfatului Țării din 23 mai 1918

1595

Decretul nr. 1221 cu privire la închiderea sesiunii Sfatului Țării din 23 mai 1918, semnat de regele Ferdinand I și prim-ministrul A. Marghiloman.

Ferdinand I,

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României,
La toți de față și viitori, sănătate:

Asupra raportului președintelui consiliului nostru de miniștri nr. 119,
Am decretat și decretăm:

Art. I Declar închisă sesiunea extraordinară a Sfatului țării.

Convocarea Sfatului Țării pentru o nouă sesiune ulterioară se face printr-un decret dat de Noi.

Art. II Președintele consiliului de miniștri este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat la Iași, la 23 mai 1918
Ferdinand I
Nr. 1221   Președintele consiliului de miniștri, A. Marghiloman

 

Raportul Dlui președinte al Consiliului de miniștri către M.S. Regele

Sire,

Sesiunea Sfatului Țării din Basarabia, deschisă în primele zile ale lui noiembrie din anul trecut, a fost de o vrednicie, care îi asigură un loc de frunte în istoria neamului.

Sfatul Țării, constituit pe bazele naționale și democratice, nu a șovăit un moment să cheme ajutorul armatei române pentru a apăra proprietatea și libertățile amenințate de anarhia revoluționară. El a proclamat despărțirea de jugul secular și a încununat opera realipind Basarabia de patria mumă.

Aceste fapte mari și glorioase vor atrage asupra Sfatului Țării recunoștința generațiunilor următoare.

Rămâne acum ca Sfatul Țării să îndeplinească lucrarea ce-i mai rămâne de făcut, dând formulele lui pentru rezolvarea definitivă a chestiunii agrare.

O lucrare de felul acesta, cerând anchete amănunțite și preparațiuni care nu se pot duce la bun sfârșit decât prin comisiuni, și aceste comisiuni fiind deja alese, activitatea Sfatului este de fapt suspendată.

De altă parte, lucrările agricole fiind înaintate și cerând membrilor Sfatului prezența lor în țară, sunt de părere că sesiunea Sfatului poate fi închisă până la terminarea lucrărilor preparatorii, când voi ruga pe Maiestatea Voastră să convoace din nou pe membrii lui într-o nouă sesiune, care va fi probabil și cea din urmă înainte de Constituanta aromână, care va avea să hotărască, cu participarea și a deputaților și a senatorilor basarabeni, asupra chestiunilor fundamentale ce sunt la ordinea zilei nu numai a Basarabiei, dar a întregii țări.

Am onoarea să propun Maiestății Voastre alăturatul proiect de decret.

Sunt
Cu cel mai profund respect,
Sire,
Al Maiestății Voastre
Prea supus și prea plecat servitor.
Președintele consiliului de miniștri, A. Marghiloman

Nr.119                 22 mai 1918