Decretul-lege cu privire la unirea Bucovinei cu România din 18 decembrie 1918

3086
Decretul regal pentru promulgarea unirii Bucovinei cu România din 18 decembrie 1918
Decretul regal pentru promulgarea unirii Bucovinei cu România din 18 decembrie 1918

Decretul lege nr. 3744 cu privire la unirea Bucovinei cu România din 18 decembrie 1918, semnat de regele Ferdinand I și de prim-ministrul Ion I. C. Brătianu.

Președinția Consiliului de Miniștri

Ferdinand I

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României.
La toți de față și viitori, sănătate:

Asupra raportului președintelui consiliului Nostru de Miniștri sub nr. 2211 din 1918, luând act de hotărârea unanimă a Congresului general al Bucovinei din Cernăuți, de la 15/28 noiemvrie 1918.

Am decretat și decretăm:

Art. I. – Bucovina, în cuprinsul granițelor sale istorice, este și rămâne deapururea unită cu Regatul României.
Art. II. – Președintele Consiliului Nostru de miniștri este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat la București, la 18 decembrie 1918.

Ferdinand
Președintele consiliului de miniștri și
ministrul afacerilor străine
Ion I. C. Brătianu

*Vezi și decretul lege pentru administrația Bucovinei