Deputații Sfatului Țării din Basarabia aleși în 4 decembrie 1917

1863
Tabel cu deputații Sfatului Țării prezenți în ședința din 27 martie 1918, ziua în care s-a hotărât unirea Basarabiei cu România

Deputații Sfatului Țării din Basarabia aleși în 4 decembrie 1917, care au votat unirea Basarabiei cu România, în Ședința Sfatului Țării din 27 martie 1918.

1. Aleși din partea primul congres militar-moldovenesc din toată Rusia:

a) Județul Hotin: Anatolii Morari, locot. Cernăuțan, sublocot. Mârza Dimitrii, prapor. Morari Alexandru;
b) Județul Soroca: Țurcan Leonida, Epuri Boris, Bolocan Ștefan, Ignatiuc Ion;
c) Judetul Bălți: Pântea Gherman, Crihan Anton, Buzdugan Ion, Țanțu Vasilie;
d) Județul Orhei: Plătică Dimitrie, Sinicliu Elefterii, Buiuc Ilarion, Roșca Grigorii;
e) Județul Chișinău: Pelivan Ion, Holban Ștefan, Tudor Gheorghe, Grosul Nicoale;
f) Județul Tighina: Creangă Ion, Știrbeț, Silistrar Timotei, Chriac Atanasie;
g) Județul Ismail: Zubac Vitalie, Ciornei Nicolae, Sbierea Chiril;
h) Judetul Cetatea Albă: Prahnițchi Valentin, Ciobanu, Dragomir Dimitrie, Tudosă Ion;

2. Din partea Societății Juridice moldovenești: Teodor Gheorghe Trifon.

3. Comitetul reunit al deputaților moldoveni cavaleriști din garnizoana Novogheorghievsc: Palii Eufimie

4. Comitetul executiv moldovenesc al consiliului deputaților soldați, ofițeri și marinari din garnizoana Odesei: prapor. Păscăluță, Sacară, Osoian, marinarul Gafencu

5. Comitetul executiv central militar moldovenesc: maiorul Cijevschi, subloc. Rugină, voluntar Nicolae Suruceanu

6. Comitetul executiv moldovenesc de pe frontul român: Andrei C. Scobiola, Grigorie Cazacliu, Gheorghe Mare

7. Comitetul executiv moldovenesc al consiliului deputaților soldați, marinari și ofițeri din peninsula Crimeei: prap. Spinei, Grigorie Turcuman

8. Comitetul executiv gubernial al consiliului deputaților țărani: Arman, Afanasiev, Bacsan, Dubuleac, Dimitrașcu, Ețcul, Inculeț, Panțâr, Budișteanu, Grosul, Cărăuș, Diaconovici, Caraiman, Cocârlă, Codreanu, Ocean, Pascalov, Bușniță, Pereteatcov, Rudiev, Stavriev, Talambuța, Halippa, Hachii, Ciorescu, Iurco, Erhan, Cojocar, Cristi, Cotoros.

9. Uniunea profesorilor moldoveni: F. I. Neaga și uniunea învățătorilor: Ștefan Atan. Cociar

10. Organizația culturală moldovenească din Basarabia: Nicolae N. Alexandri

11 Comitetul central al Ligii femeilor moldovence: Dr. Alistar

12. Comitetul local moldovenesc al funcționarilor căilor ferate din Basarabia din uniunea căilor ferate sudvestice: Nicolae N. Bosie-Codreanu

13. Comitetul central al partidului național moldovenesc: Alexandru I. Gropa, Ioan T. Costin, Teofil Ioncu

14. Consiliul uniunii clerului Eparhiei Chișinăului: Protoiereu A. Baltaga

15. Societate ucraineană “Prosvița”: Voculenco Vladimir Ant., Curdinovschi Vasilie Gr., Starenchii Mihail F.

16. Fracțiunea ucraineană pe lângă comitetul executiv basarabean al Consiliului Deputaților țărani: Nichitiuc Teodor S., Budnicenco, Nichita Gh., Comendant Macdonii, I. Botnariuc, Ștefan Met

17. Rada ucraineană a garnizoanei din Chisinău: Mihail Gr. Safenco

18. Consiliul delegaților organizațiilor poloneze din Basarabia: Felix Dudchevici

19. Uniunea Germanilor din Basarabia: Von Lesch

20. Partidul muncitoresc social-democrat-evreesc “Poslei Tion” din Chișinău: N. A. Sadagurechi

21. Organiazația “Bund” din Chișinău: V. I. Grünfeld, S. L. Covarschi, L. S. Grünberg, N. S. Rabei, A. Z. Rabinovici

22. Uniunea tovărășiilor de credit din Basarabia: Vladimir C. Chiorescul, Teodor Corobcean, Iurii I. Buruiană

23. Uprava (direcția) Zemstvei jud. din Soroca: Petre I. Bosie-Codreanu

24. Comitetul executiv al căilor ferate de pe porțiunea Nădejda-Pârlița: Andrei V. Grubschi

25. Comitetul executiv al direcției poștelor și telegrafului din Chișinău: Petre Poliatânciuc, Teodor Uncu

26. Partidul social-democrat muncitoresc rus: N. E. Grünfeld

27. Comitetul gubernial al partidului socialist-revoluționar: Miron I. Cogan

28. Comitetul executiv al consiliului deputaților soldați și muncitori din guvernământul Basarabiei: Dascal, Dobrovolschi, Grünștein

29. Partidul muncitoresc basarabean al socialiștilor poporaniști: G. I. Stern