Discursuri la comemorarea Marii Uniri, anul 1921

1979

Discursuri la comemorarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, citite în Camera Deputaților și Senat din 1 decembrie 1921.

Fragmente din discursul lui D.C. Savu

[…] să aducem tributul nostru de recunoștință și admirația tuturor bunilor fii ai neamului nostru care, prin munca lor și prin sacrificiile lor, au înfăptuit mărețul ideal: unirea fraților, România Mare.

Urez din tot sufletul meu, ca noi, urmașilor, să ne arătăm vrednici prin a consolida și asigura pentru vecie integritatea și trăinicia țării..

D.C. Savu
(Discurs Camera Deputaților, 1 decembrie 1921)

Fragmente din discursul lui C.P. Secelea

Azi s-au împlinit trei ani de când Ardealul, Banatul, Crișana și Maramureșul au proclamat, în cetatea Marelui Voievod Mihai Viteazul, Unirea necondiționată și pentru totdeauna cu Patria-Mumă.

S-au scurs trei ani de când cei peste 100.000 țărani și cărturari, întruniți la Alba Iulia, au încoronat într-un indescriptibil elan de însuflețire, întruchiparea idealul nostru național, visat de atâtea generații.

Data de 1 Decembrie 1918 ne amintește, domnilor deputați, de marele și sfântul act de cuminecătură, de împărtășirea Ardealului cu roadele victoriei armatei române, conduse de înțeleptul și viteazul ei Căpitan, Majestatea Sa Regele Ferdinand.

Fiorul patriotismului sacru străbate sufletul fiecărui ales al națiunii, al dumneavoastră, al tuturor, atunci când amintindu-ne de marele act al Unirii de la Alba Iulia, ne evocăm în memorie și nesfârșitul cortegiu al umbrelor de martiri și eroi ardeleni, schingiuiți pentru dreptate, maltratați și întemnițați pentru sentimentele lor naționale, care, ca niște îngeri păzitori ai sfintei noastre cauze, încă au privegheat la măreața adunare de la Alba Iulia.

C.P. Secelea
(Discurs Camera Deputaților, 1 decembrie 1921)

Fragmente din discursul lui Ilie Beu

Astăzi se împlinesc trei ani de la data când românii din Transilvania, în măreață Adunare Națională de la Alba Iulia, au decis, în unanimitate, unirea lor cu Patria-Mumă pentru toate timpurile. Se cuvine să ne exprimăm din nou recunoștința noastră celor 100.000 de români care, înfruntând toate primejdiile vremurilor tulburi de atunci, s-au adunat la Alba Iulia și au înfăptuit dorința de veacuri a poporului românesc.

Dr. Ilie Beu
(Discurs Senat, 1 decembrie 1921)