Discursuri la comemorarea Marii Uniri, anul 1924

1711

Discursuri la comemorarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, citite în Camera Deputaților din 2 decembrie 1924.

Fragmente din discursul lui Mircea Djuvara

[…] socotesc că prima noastră datorie este să exprimăm simțămintele noastre de adâncă recunoștință și dragoste față de Marele Rege, care alături de iubita noastră Regină a prezidat, cu atâta strălucire și caldă dragoste de țară, cel mai mare eveniment din istoria neamului românesc. Acest omagiu trebuie să-l întindem asupra întregii Dinastii în trecut și în viitor, și nu putem uita nici pe înțeleptul Rege Carol care a știut să pună temeliile statului liber român de ieri și a preparat astfel marile evenimente din urmă.

Unirea sfântă a întreg neamului românesc a fost un eveniment care s-a întâmplat în împrejurări care reprezintă greutăți destul de mari pentru noi. Patru ramuri ale neamului nostru au trăit răzlețite formând ce drept un trunchi așa de unitar, cum puține alte în Europa mai există, căci omogenitatea neamul românesc de la Nistru până la Tisa este una dintre cele mai puternice în Europa.

Din nefericire, dominațiile străine au lăsat pecetea lor asupra mai mult de jumătate din pământul nostru. Opera care se impune azi nouă și este în plina dezvoltare stă astfel înainte de toate în a șterge urmările triste ale unui trecut vitreg, pregătind un viitor mai luminos. Casa noastră comună, o întreagă gospodărie materială și în multe privințe morală, e de refăcut.

Domnilor, am găsit din punct de vedere național, în teritoriile reunite la patria mumă, ca pretutindeni la noi, o populație rurală care, cum vă spuneam, înfățișează o bază omogenă, rar așa de omogenă la alte neamuri ca la neamul nostru, deasupra însă o pătură prea subțire de intelectualitate.

O nouă pătură conducătoare cât mai românească, cât mai adaptată la adevăratele izvoare ale culturii românești, trebuie să creăm în aceste provincii, din punctul de vedere național, unitatea desăvârșită a neamului nostru.

[..]

Mircea Djuvara
(Discurs Camera Deputaților, 2 decembrie 1924)