Instrucțiuni date de Sfatul Țării delegației care pleacă la Kiev din 16 martie 1918

1485

Instrucțiuni, din 16 marie 1918, date de guvernul Republici poporane Moldovenești și de Sfatul Țării delegației care pleacă la Kiev, pentru stabilirea raporturilor oficiale intre cele doua state independente.

  1. Delegația trebuie să ceară recunoașterea și garanția independenței complete a Republicei Moldovenești în hotarele fostei gubernii a Basarabiei între Prut, Nistru, Dunăre și Marea Neagră și granița veche a Austro-Ungariei.
  2. Teritoriul Republicei Moldovenești în hotarele fostei gubernii a Basarabiei este nedespărțit și nici o parte din Republica Moldovenească nu poate fi ruptă în folosul altui stat.
  3. Întrucât Republica Moldovenească acordă pe teritoriul său naționalității ucrainene și celorlalte naționalități autonomie națională-culturală personală, Moldovenilor de peste Nistru trebuie să li se acorde aceleași drepturi în Republica Ucraineană.
  4. Până la adunarea poporană, guvernul Republicii poporane Moldovenești se bazează în întregime pe platforma anunțată în declarația Sfatului Țării din 2 Decembrie 1917 și 24 Ianuarie 1918.

Secretar al Sfatului Țării, B. Epuri