Instrucțiunile delegației Republicii Moldovenești participante la tratativele de pace de la Brest-Litovsk din 5 ianuarie 1918

1741

Instrucțiunile date de Consiliul Directorilor Generali al Republicii Moldovenești, în 5 ianuarie 1918, delegației care urma să participe la tratativele preliminare de pace de la Brest-Litovsk.

Instrucțiuni

Către delegația guvernului Republicii Populare Moldovenești, trimisă la Brest spre a lua parte la tratativele preliminare de pace.

1. Toate părțile negociatoare recunosc pe delegați ca reprezentanți ai Republicii Populare Moldovenești și membri ai Conferinței cu drepturi egale.

2. Delegația trebuie să ceară introducerea în preambulul proiectului tratatului de pace a unui punct, care să garanteze deplina independență a Republicii Moldovenești, care urmează să precizeze calea viitorului istoric al regiunii.

3. Teritoriul Republicii Moldovenești în granițele fostei gubernii a Basarabiei este indivizibil și nici o parte nu poate fi ruptă în folosul altui stat.

4. Până la întrunirea Adunării Populare, guvernul Republicii Moldovenești rămâne integral la principiile declarației Sfatului Țării din 2 decembrie 1917.

5. Delegația recunoaște Consiliul Comisarilor Poporului numai ca guvern al Rusiei Mari și toate tratativele se vor duce pe această bază.

6. Delegația trebuie să insiste pentru stabilirea urgentă a unei legături directe între Brest și Chișinău, iar după fiecare ședință va comunica imediat situația negocierilor Consiliului Directorilor Generali.

7. Toate punctele prezentelor instrucțiuni au caracter categoric și schimbarea lor este interzisă fără consimțământul Consiliului Directorilor Generali.

Republica Moldovenească
Președintele Consiliului Directorilor Generali

Președintele Consiliului Directorilor Generali
P. Erhan

Președintele delegației
I. Inculeț

Director general al afacerilor străine
I. Pelivan