Legea ratificării Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918

5474
Lege ratificare Unire
Lege ratificare Unire

Legea ratificării Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918, semnată de regele Ferdinand și de consiliul de miniștri de la București, în data de 11 decembrie 1918.

LEGE

pentru Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu România

Art. unic – Se ratifică, învestindu-se cu putere de lege, decretul lege cu No. 3631 din 11 Decembrie 1918, publicat în Monitorul Of. No. 212 din 13 Decembrie 1918 privitor la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu vechiul Regat al României, în cuprinderea următoare:

Ferdinand I,

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României,

La toți de față și viitori, sănătate;

Asupra raportului președintelui consiliului Nostru de miniștri sub No. 2171 din 1918,

Luând act de hotărârea unanimă a Adunării Naționale din Alba-Iulia,

Am decretat și decretăm:

Ținuturile cuprinse în hotărîrea Adunării Naționale din Alba-Iulia dela 18 noiembrie (1 decembrie) 1918 sunt și rămân deapururea unite cu Regatul României.
Președintele consiliului Nostru de miniștri este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a decretului-Lege de față.

Dat în București, la 11 Decembrie 1918.

Ferdinand

Președintele consiliului de miniștri,
Ion I. C. Brătianu