Memorandumul Partidului socialist-revoluționar moldovenesc în chestiunea organizării Sfatului Țării din 25 iulie 1917

1399

Memorandumul Partidului socialist-revoluționar moldovenesc în chestiunea organizării Sfatului Țării din 25 iulie 1917.

Având în vedere situația geografică a Basarabiei, ca regiune de graniță și apropierea ei de câmpul de luptă, precum și faptul că autoritățile locale basarabene nu sunt în stare de a asigura viața și siguranța locuitorilor pașnici și în sfârșit plecând de la faptul că tendințele naționale politice ale întregii regiuni au pus la ordinea zilei chestiunea autonomiei, – comitetul executiv al partidului socialist-revoluționar moldovenesc propune comitetului moldovenesc al consiliului să judece chestiunea alăturată și proiectul înființării în orașul Chișinău a consiliului central al regiunii, în compunerea căruia vor intra reprezentanții democrației tuturor naționalităților regiunii.

În scop de a apăra populația pașnică a Basarabiei de pogromul, siluiri și alte surprinderi, având în vedere particularitățile vieții politice naționale locale și în sfârșit plecând de la faptul că normele ordinii sociale, care se vor stabili de constituanta rusească pe mulți ani, predestinează organizarea Basarabiei și interesează toate naționalitățile regiunii, – comitetul executiv al partidului socialist-revoluționar moldovenesc poftește toate naționalitățile basarabene de a înființa în orașul Chișinău un organ unitar al democrației revoluționare, care:

  1. Va da unitate forțelor țării pentru a menține ordinea de drept;
  2. Va lua în mâinile sale asigurarea aprovizionării;
  3. Va susține și ajuta guvernul temporar în bunele sale încercări, care exprimă voința democrației revoluționare;
  4. Va elabora măsuri pentru demobilizare, care chestiune are pentru regiune importanță primordială;
  5. Va elabora proiectul autonomiei Basarabiei pentru constituantă.

În compunerea consiliului să intre aleși de la partidele politice, care reprezintă democrația organizată proporțional cu numărul fiecărei națiuni din Basarabia, conform statisticii și anume: partidul socialist-revoluționar moldovenesc – 20, partidul național moldovenesc – 10, soiuzurile (uniunile) naționale profesionale – 10, Ucrainienii – 11, Evreii – 8, Rușii – 5, Bulgarii – 3, Găgăuzii – 2, Nemții – 2, alte naționalități – 1, total 72.