Mesajul Căimăcămiei Moldovei, la deschiderea Adunării Elective a Moldovei

1686

Mesajul Căimăcămiei Moldovei, din 28 decembrie 1858, la deschiderea Adunării Elective a Moldovei.

Domnilor Deputați!

În puterea Convenției de la Paris din 7 august și al dreptului autonomic înscris în acest act, țara noastră a săvârșit operațiile electorale. Deși greutățile acestei
gingașei lucrări au fost mari din mai multe cauze, iar mai cu seamă din lipsa de cadastru lămuritor a cătimii averilor și din pricina scurtului timp hotărât de Convenție pentru aplicarea legii electorale, totuși în totalul alegerilor s-au prezentat numai trei cazuri mai grele, asupra cărora sunteți chemați a lua o grabnică hotărâre.

Ele sunt următoarele:

  1. Cazul vacanței produse prin alegerea ca deputat a domniei sale Vornicul Costaki Rola în două colegii de proprietari mari, în districtul Capitalei și în cel al Cahulului.
  2. Cazuri de nesăvârșire a alegerii deputatului de orașul Piatra din pricina unei neînțelegeri iscate între domnii alegători și a retragerii acestora din sala administrației, când au fost a se scoate biletele din urnă.
  3. Cazul suspendării alegerii deputatului a proprietarilor mici din Bacău, fiind voturile alegătorilor deopotrivă împărțite între doi candidați.

Domnilor Deputați! Țara a însemnat în persoanele dumneavoastră pe aleșii săi și v-a trimis în această cameră pentru ca să-i pregătiți un viitor de zile fericite, după atâtea zile amare și dureroase! Chemarea dumneavoastră este cu atât mai serioasă, cu atât mai sfântă, că astăzi sunteți depozitarii voințelor și a speranțelor unui popor întreg!

În adevăr, nu este act mai măreț pe lume decât reînvierea unei nații, care cere și merită a se pune în rândul națiilor demne și respectate, dar nici este misie mai frumoase, mai nobilă, decât aceea de a conlucra la realizarea unui asemenea act. Ferice de acela, care este chemată a îndeplini o așa mare misie! ferice de dumneavoastră, Domnilor.

Cât pentru noi avem de fală, că am fost meniți de împrejurări a vă deschide porțile acestei camere și a proclamat deschiderea Adunării Moldovei! Ziua aceasta, de 28 decembrie, va fi înscrisă în istorie ca o zi de renaștere, ca ziua redobândirii unui drept vechi și de mare însemnătate, dreptul de a avea o Putere Legislativă, alăturea cu Puterea Executivă, dreptul de a avea reprezentanții nației în față cu persoana Domnului.

Camera Moldovei este deschisă! Iată-vă cu toții dinaintea altarului Patriei! Misia dumneavoastră începe! La lucru, Domnilor, căci fiecare zi trebuie să aducă un rezultat folositor Principatelor Unite! La lucru, cu energie, căci aveți de martori Nația Română, ce va numit aleșii săi, Puterile Garante, care au consfințit prin Tratatul de la Paris vechile noastre drepturi și mai presus de ele pe Dumnezeu, care citește în inimile oamenilor și judecă faptele lor!

B. Sturdza, A. Panu, I. A. Cantacuzin