Moțiunea partidelor socialiste rusești reprezentate în Sfatul Țării din 28 decembrie 1917

1703

Moțiunea partidelor socialiste rusești reprezentate în Sfatul Țării din 28 decembrie 1917, împotriva chemării armatei române.

Consiliul directorilor nu a făcut întrebuințare de toate mijloacele disponibile a intra în legătură strânsă cu republica ucrainiană de a-i da republicei moldovenești sub formă de ajutor: material și forțe militare pentru paza căilor ferate, a depozitelor de aprovizionare, pentru combaterea pogromurilor și anarhiei. Consiliul directorilor nu s-a folosit de toate mijloacele pentru a intra în contact cu comitetele executive a socialiștilor revoluționari și democratice, în chestia ajutorului de forțe militare, de care comitetul dispune. Intrarea armatelor românești pe teritoriul Basarabiei poate fi pasul cel întâiu pentru ocuparea ei și pentru smulgerea ei de fapt din sânul republicei ruse și desigur se va prezenta un pericol pentru toate drepturile politice și sociale dobândite prin revoluție. Intrarea armatei române poate provoca războiul civil pe teritoriul republicei moldovenești. Intrarea armatei române și pericolul ce amenință Basarabia sunt o lovitură fatală pentru rezolvarea chestiei agrare pe bazele declarate de revoluția rusă. În virtutea acestora noi propunem Sfatului Țării să protesteze în mod categoric contra intrării oștirilor românești pe teritoriul republicei moldovenești și să ceară Consiliului de directori să se adreseze republicei ucrainiene, care ne va da concursul său prin forța militară și ajutor în același timp, stabilind acest raport de contact. Considerând intrarea oștirilor românești extrem de periculoasă, noi reprezentanții partidelor socialiste și a consiliilor muncitorești și soldaților vom depune chestia aceasta spre rezolvarea organizării noastre, de la decizia cărora va depinde ca să fim noi pe viitor, sau nu în Sfatul Țării.

[Încercarea grupărilor socialiste a de a stopa chemarea armatelor românești nu a avut succes, Blocul moldovenesc împreună cu țărăniștii și minoritățile susținând decizia Consiliului Director. Ca urmare a nereușitei, la 3 ianuarie 1918, socialiștii ruși s-au retras din Sfatul Țării și au emis o declarație în care susțineau: că e nevoie de unirea cu Revoluția rusească, că în Sfatul Țării sunt prea multe elemente burgheze, iar moldovenii au prea multe locuri și că se opun intrării armatelor țariste române.]

* Vezi și telegrama din 22 decembrie 1917, prin care guvernul moldovean cerea ajutor armat Guvernului României