Notă a guvernului Republicii Modovenești adresată guvernelor Germaniei și Austro-Ungariei din 11 februarie 1918

1651

Notă a guvernului Republicii Modovenești adresată guvernelor Germaniei și Austro-Ungariei, Guvernului Imperial – Berlin, Guvernului Imperial și Regal – Viena din 11 februarie 1918.

Guvernul Republicii Moldovenești, constituit pe teritoriul situat între Nistru și Prut, are onoarea de a aduce la cunoștința guvernului Imperial – (Imperial și Regal) – că prin votul din 24 ianuarie stil vechi, al Parlamentului Moldovei, numit Sfatul Țării, Republica Moldovenească care, până la 24 Ianuarie 1918 făcea parte din federația altor republici constituite pe teritoriul vechiului Imperiu rus, s-a proclamat independentă.

Guvernul Republicii Moldovenești roagă stăruitor guvernul Imperial – (Imperial și Regal) – de a lua notă de această declarație și de a recunoaște existența Republicii Moldovenești ca stat independent, având o suveranitate națională absolută.

Rugăm înaltul guvern Imperial – (Imperial și Regal) – de a avea amabilitatea să răspundă Guvernului Republicii Moldovenești la Chișinău și să recunoască Republica Moldovenească ca stat suveran și independentă.

Guvernul Republicii Moldovenești doritor de a lua parte la convorbirile de pace între Puterile Centrale și guvernele de la Petrograd și Kiev, a trimis, încă de la 5 ianuarie 1918, reprezentanții săi la Brest-Litovsk care, fiind împiedicați de către maximalisti, n-au putut părăsi teritoriul Republicii Moldovenești.

De atunci toate mijloacele de comunicație cu nord-vestul Rusiei sunt întrerupte.

Chișinău, 11 februarie 1918

Președintele Consiliului de miniștri,
ss Dr. Ciugureanu

Ministrul afacerilor străine
ss I. Pelivan