Nota de numire a lui Gheorghe Lucasievici ca reprezentant al României pe lângă guvernul Republicii Democratice Moldovenești din 3 ianuarie 1918

1630

Nota Ministerului Afacerilor Externe, semnată de I. I. C. Brătianu, către guvernul Republicii Moldovenești a Basarabiei din 3 ianuarie 1918, prin care Gheorghe Lucassievici e numit reprezentantul României pe lângă guvernul Republicii Democratice Moldovenești

În numele guvernului român, cu cinste rog guvernul Republicii Moldovenești a Basarabiei să primească ca reprezentant al nostru pe domnul Gheorghe Lucassievici, care are din parte-ne însărcinarea să întrețină între domnia voastră și noi cele mai prietenești și frățești relațiuni, pe care comunitatea de origine și interesele de vecinătate ni le dictează pentru orice vremuri și care ne apar azi mai de nevoie ca oricând.

Președintele Consiliului de Miniștri,
Ministru al afacerilor străine,
Ion I. C. Brătianu

Iași, 3 ianuarie 1918
Nr. 56

*Vezi și Telegrama trimisă generalul Coandă, aflat la Kiev, de către I.I.C. Brătianu, prin care este înștiințat de reținerea lui Lucassievici din 11 ianuarie 1918
*Raportul din 10 martie 1918, înaintat guvernului României, în care este descrisă reținerea sa și perioada petrecută în arest
*Raportul Direcției Centrale a munițiilor către I. I. Brătianu din 25 ianuarie 1918, în care este menționată reținerea lui Lucasevici